Administrasjonen 2018-02-02T10:05:02+00:00

ADMINISTRASJONEN

 

Generalsekretær Lasse Heimdal

LASSE HEIMDAL

Generalsekretær

E-post: lasse.heimdal@norskfriluftsliv.no

Mobil: 951 51 194

 

Lasse Heimdal er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og har Master of Management fra Bedriftsøkonomisk institutt (BI). Han tidligere arbeidet som leder for reklamebyrå, informasjonsrådgiverfirma, hatt lederverv i Uniteam-gruppen, informasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet og sjømannsprest i USA.

 

Han har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 1.12. 2008. Generalsekretærens hovedoppgaver er å samordne og fremme organisasjonenes interesser overfor myndigheter, media og andre aktører.

Pressebilder: 
Lasse Heimdal 1
Lasse Heimdal 2

 

 

 

 

 

Generalsekretær Lasse Heimdal

SIRI MELAND

Fagsjef samfunnskontakt

E-post: siri.meland@norskfriluftsliv.no

Mobil: 952 40 336

 

Siri Meland er utdannet fra Norges Idrettshøgskole, med fordypning innen tilpasset opplæring og  kultur og idrettsforvaltning. Hun tidligere arbeidet i Norges Bedriftsidrettsforbund, Dagfinrud Skytterklær, Bydel Helsfyr Sinsen som koordinator for skolefritidsordningen og styrer i Sinsen Barnehageklasse.

 

Siri har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 1. november 2012. Hennes oppgaver er primært  knyttet til friluftspolitisk arbeid for å fremme friluftslivets og organisasjonenes interesser ovenfor myndigheter, media og andre aktører.

 Pressebilder: 
Siri Meland 1
Siri Meland 2

 

 

 

Generalsekretær Lasse Heimdal

HANS ERIK LERKELUND

Fagsjef naturforvalting

E-post: hans.erik@norskfriluftsliv.no

Mobil:  98 84 93 97

 

Hans Erik Lerkelund er utdannet biolog (cand.scient.) i adferdsbiologi fra Universitetet i Trondheim (1991). Han er også Natur- og miljøvernkandidat (3-årig) fra Telemark distriktshøgskole i Bø (1986). Lerkelund har arbeidserfaring fra Direktoratet for naturforvaltning, DN (1992-1995) og Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen (1995-1999).

Han har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 1999 med arbeidsoppgaver blant annet knyttet til drift av FNF, søknads- og rapportbehanding, høringssaker, forskning og kompetanseoppbygging

 

 

Ole Benny

OLE LILLEÅS

Økonomi- og administrasjonsjef

Epost: ole@norskfriluftsliv.no

Mobil: 415 06 236

 

Ole Lilleås har hovedfag i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo med statistikk og historie. Lilleås har tidligere arbeidet med menneskerettigheter i Norge og internasjonalt i Den norske Helsingforskomité (2000-2015) og Stiftelsen Menneskerettighetshuset (1998-1999).

Han har også vært dagleg leiar i Elvahuset allaktivitetshus i Førde (1999-2000). Ansatt i Norsk Friluftsliv siden 20.8.2015. Han har ansvaret for økonomi, administrasjon og prosjekthåndtering.

 

Ole Benny

SYNNE KVAM

Kommunikasjonsrådgiver

Epost: synne.kvam@norskfriluftsliv.no

Mobil: 915 29 214

 

Synne Kvam er utdannet journalist fra Universitetet i Nordland, med fordypning i statsvitenskap og fotojournalistikk. Hun har tidligere jobbet med kommunikasjon i Forsvaret, og har etter endt utdanning jobbet som journalist i Fremover og i Dagbladet.

Kvam har vært ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Norsk Friluftsliv siden juni 2016, og jobber med kommunikasjons- og påvirkningstiltak og fremmer aktuelle friluftspolitiske saker gjennom pressearbeid, nettpublisering og sosiale medier.

Pressebilde: 
Synne Kvam

linus nett

LINN ELISE JAKHELLN

Kommunikasjonsrådgiver

Epost: linn.elise.jakhelln@norskfriluftsliv.no

Mobil: 45213472

 

Linn Elise Jakhelln har en tverrfaglig mastergrad i Development, Environment and Cultural Change fra Senter for utvikling og miljø og en bachelor i sosiologi fra UiO. Hun har tidligere jobbet med kommunikasjon og politisk påvirkningsarbeid i NOAH – for dyrs rettigheter.

Hun har vært ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Norsk Friluftsliv siden april 2017, og jobber med kommunikasjons- og påvirkningstiltak og fremmer aktuelle friluftspolitiske saker gjennom pressearbeid, nettpublisering og sosiale medier.

 

 

MARI SOGN ANDERSEN

Prosjektleder

E-post: mari.andersen@norskfriluftsliv.no

Mobil: 993 67 448

 

Mari Sogn Andersen er utdannet innen økonomi og administrasjon fra Les Roches Swiss hotel management school, og har en Master of Science i innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI (2014). Andersen har tidligere jobbet som rådgiver og prosjektleder i Syklistenes Landsforening, blant annet som prosjektleder for etablering av inkluderingsprosjektet Opp på sykkel.

Andersen har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 16. oktober 2017 som prosjektleder, og jobber med inkludering og mangfold i friluftslivet gjennom ulike prosjekter, nettverksarbeid og kompetanseutveksling for relevante organisasjoner.

 

 

 

ASTRID BERGER HØJ

Prosjektleder friluftsliv i skolen

E-post: astrid@norskfriluftsliv.no

Mobil: 408 10 678

Astrid Høj er utdannet allmennlærer med fordypning i kroppsøving, samfunnsfag, matematikk (Høgskolen Innlandet, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Bergen) og friluftsliv (Norges Idrettshøgskole) (2010). Hun har tidligere jobbet som lærer på mellomtrinnet (2010 – 2016), og har også vært konsulent og prosjektleder i Friluftsrådenes Landsforbund, med hovedområde friluftsliv i skole og barnehage.

Høj har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 1. desember 2017 og er prosjektleder for satsningen Friluftsliv i skolen.

 

 

 

 

TONJE REFSETH (I permisjon)

Prosjektleder

E-post: tonje@norskfriluftsliv.no

Mobil: 46 48 46 62

 

Tonje Refseth er utdannet økonom fra Høgskolen i Oslo og har en Master of Science i internasjonale utviklingsstudier fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (2010). Refseth har tidligere jobbet i NRK TV-aksjonen hvor hun har vært ansatt som Teamleder for fylkesapparatet i sekretariatet.

Refseth har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 1.mars 2014, og jobber med inkludering og oppfølgning av prosjekter fra Friluftslivets år 2015 hvor hun var prosjektmedarbeider og fungerende prosjektleder i planleggingen og gjennomføringen av markeringen.

Generalsekretær Lasse Heimdal

 

LILL HAUGEN (I permisjon)

Kommunikasjonsrådgiver 

E-post: lill@norskfriluftsliv.no

Mobil: 47 50 50 60

Lill Haugen har studert media- og informasjonsfag ved Høgskulen i Volda, og har Master of Business, PR og Kommunikasjon fra Queensland University of Technology i Australia (2002). Siden 2003 har Lill jobbet med PR og kommunikasjon og forebyggende folkehelse i Helsedirektoratet, Kreftforeningen og Grete Roede as.

Haugen har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 14. aug 2014, og jobber med kommunikasjons- og påvirkningstiltak og fremmer aktuelle friluftspolitiske saker gjennom pressearbeid, nettpublisering og sosiale medier.

Pressebilde: 
Lill Haugen