ADMINISTRASJONEN

 

Generalsekretær Lasse Heimdal

LASSE HEIMDAL

Generalsekretær

E-post: lasse.heimdal@norskfriluftsliv.no

Mobil: 951 51 194

 

Lasse Heimdal er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og har Master of Management fra Bedriftsøkonomisk institutt (BI). Han tidligere arbeidet som leder for reklamebyrå, informasjonsrådgiverfirma, hatt lederverv i Uniteam-gruppen, informasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet og sjømannsprest i USA.

 

Han har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 1.12. 2008. Generalsekretærens hovedoppgaver er å samordne og fremme organisasjonenes interesser overfor myndigheter, media og andre aktører.

Pressebilder: 
Lasse Heimdal 1
Lasse Heimdal 2

 

 

 

 

 

Generalsekretær Lasse Heimdal

SIRI MELAND

Fagsjef samfunnskontakt

E-post: siri.meland@norskfriluftsliv.no

Mobil: 952 40 336

 

Siri Meland er utdannet fra Norges Idrettshøgskole, med fordypning innen tilpasset opplæring og  kultur og idrettsforvaltning. Hun tidligere arbeidet i Norges Bedriftsidrettsforbund, Dagfinrud Skytterklær, Bydel Helsfyr Sinsen som koordinator for skolefritidsordningen og styrer i Sinsen Barnehageklasse.

 

Siri har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 1. november 2012. Hennes oppgaver er primært  knyttet til friluftspolitisk arbeid for å fremme friluftslivets og organisasjonenes interesser ovenfor myndigheter, media og andre aktører.

 Pressebilder: 
Siri Meland 1
Siri Meland 2

 

 

 

Generalsekretær Lasse Heimdal

LILL HAUGEN

Kommunikasjonsrådgiver

E-post: lill@norskfriluftsliv.no

Mobil: 47 50 50 60

 

Lill Haugen har studert media- og informasjonsfag ved Høgskulen i Volda, og har Master of Business, PR og Kommunikasjon fra Queensland University of Technology i Australia (2002). Siden 2003 har Lill jobbet med PR og kommunikasjon og forebyggende folkehelse i Helsedirektoratet, Kreftforeningen og Grete Roede as.

Haugen har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 14. aug 2014, og jobber med kommunikasjons- og påvirkningstiltak og fremmer aktuelle friluftspolitiske saker gjennom pressearbeid, nettpublisering og sosiale medier.

Pressebilde: 
Lill Haugen

 

 

 

Generalsekretær Lasse Heimdal

HANS ERIK LERKELUND

Fagsjef naturforvalting

E-post: hans.erik@norskfriluftsliv.no

Mobil:  98 84 93 97

 

Hans Erik Lerkelund er utdannet biolog (cand.scient.) i adferdsbiologi fra Universitetet i Trondheim (1991). Han er også Natur- og miljøvernkandidat (3-årig) fra Telemark distriktshøgskole i Bø (1986). Lerkelund har arbeidserfaring fra Direktoratet for naturforvaltning, DN (1992-1995) og Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen (1995-1999).

Han har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 1999 med arbeidsoppgaver blant annet knyttet til drift av FNF, søknads- og rapportbehanding, høringssaker, forskning og kompetanseoppbygging.

 

 

Ole Benny

OLE LILLEÅS

Økonomi- og administrasjonsjef

Epost: ole@norskfriluftsliv.no

Mobil: 415 06 236

 

Ole Lilleås har hovedfag i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo med statistikk og historie. Lilleås har tidligere arbeidet med menneskerettigheter i Norge og internasjonalt i Den norske Helsingforskomité (2000-2015) og Stiftelsen Menneskerettighetshuset (1998-1999).

Han har også vært dagleg leiar i Elvahuset allaktivitetshus i Førde (1999-2000). Ansatt i Norsk Friluftsliv siden 20.8.2015. Han har ansvaret for økonomi, administrasjon og prosjekthåndtering.

 

Ole Benny

SYNNE KVAM

Kommunikasjonsrådgiver

Epost: synne.kvam@norskfriluftsliv.no

Mobil: 915 29 214

 

Synne Kvam er utdannet journalist fra Universitetet i Nordland, med fordypning i statsvitenskap og fotojournalistikk. Hun har tidligere jobbet med kommunikasjon i Forsvaret, og har etter endt utdanning jobbet som journalist i Fremover og i Dagbladet.

Kvam har vært ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Norsk Friluftsliv siden juni 2016, og jobber med kommunikasjons- og påvirkningstiltak og fremmer aktuelle friluftspolitiske saker gjennom pressearbeid, nettpublisering og sosiale medier.

Pressebilde: 
Synne Kvam

 

 

 

TONJE REFSETH

Prosjektleder

E-post: tonje@norskfriluftsliv.no

Mobil: 46 48 46 62

 

Tonje Refseth er utdannet økonom fra Høgskolen i Oslo og har en Master of Science i internasjonale utviklingsstudier fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (2010). Refseth har tidligere jobbet i NRK TV-aksjonen hvor hun har vært ansatt som Teamleder for fylkesapparatet i sekretariatet.

Refseth har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 1.mars 2014, og jobber med inkludering og oppfølgning av prosjekter fra Friluftslivets år 2015 hvor hun var prosjektmedarbeider og fungerende prosjektleder i planleggingen og gjennomføringen av markeringen.

Hilde Myhrvold

HILDE MYHRVOLD

Prosjektmedarbeider

E-post: hilde@norskfriluftsliv.no

Mobil: 4823 1003

 

Hilde Myhrvold har studert sosiologi ved NTNU i Trondheim og økonomi & administrasjon ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Hun har tidligere jobbet i Norges Røde Kors, i Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og i Telenor med prosjektkoordinering, organisasjonsutvikling og administrasjon.

I Norsk Friluftsliv har Hilde vært ansatt siden 11. mai 2015 og hun jobber hovedsakelig med prosjekter knyttet til friluftsliv, folkehelse og inkludering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svein-Magne Gjessing

SVEIN-MAGNE GJESSING

Fagkonsulent

E-post: svein-magne.gjessing@norskfriluftsliv.no

Mobil: 900 36 159

 

Svein-Magne Gjessing er utdannet offiser ved Befalskurset KNM Harald Haarfagre, Diplomøkonom i økonomi og administrasjon ved BI, personlig trener og kostholdsveileder ved Norges Idrettshøgskole, og fullfører nå en bred mastergrad i naturbasert reiseliv ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, med hovedvekt på naturforvaltning, miljø og planlegging. Han har arbeidserfaring fra Forsvaret (1993-2003) og privat næringsliv (1995-2014).

Svein-Magne har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 27. mars 2014, og arbeider generelt med natur- og friluftslivsfaglige saker gjennom høringsuttalelser, politisk arbeid og ulike prosjekter.