Norsk Friluftsliv inviterer til seminaret «Allemannsretten – fra høsting til turistindustri» torsdag 11. mai. Her finner du program og påmeldinginformasjon.

Friluftslivet har dype røtter i Norge, og høsting av naturens ressurser har vært viktig for mange mennesker gjennom århundrer. Siden slutten av 1800-tallet har friluftslivet utviklet og endret seg. Folk går ikke lenger på tur for mataukens skyld, og friluftsliv er i dag den desidert største fritidsaktiviteten i Norge. Mellom 80 og 90 prosent av befolkningen bedriver en eller annen form for friluftsliv i løpet av året, og det er stort fokus på friluftslivets helsebringende effekt.

Allemannsretten er selve grunnlaget for friluftslivet, og er en sedvanerett som ble lovfestet i friluftsloven fra 1957. Allemannsretten står sterkt i den norske befolkningen, men utfordres stadig, både i forbindelse med nedbygging, og turister som vil oppleve norsk natur.

Stortinget har nylig behandlet friluftslivsmeldingen, og har nå reiselivsmeldingen til behandling. Stortinget har nylig også hatt en første behandling av forslaget om å ta allemannsretten inn i grunnloven.

Seminaret «Allemannsretten – fra høsting til turistindustri» holdes tors 11. mai kl. 0930 – 1540 på Røde Kors kurs- og konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo

Meld deg på her: www.deltager.no/allemannsretten Pris: 250 kroner – inkludert lunsj.

Deltakerliste blir delt ut på seminaret (bindende påmelding, ingen refusjon)

Påmeldingsfrist 4. mai!

Her finner du hele programmet (pdf)