• AREALPLANLEGGING

    AREALPLANLEGGING

    Natur er en grunnleggende forutsetning utøvelse av friluftsliv. Å bevare verdifull natur og forvalte den på en bærekraftig måte er derfor en naturlig del av friluftslivet. Den viktigste reglene om arealplanlegging finner vi i plan- og bygningsloven, og de viktigste bestemmelsene om vern av spesielle naturområder og naturforekomster finner vi i naturvernloven.

    >LES MER

SISTE NYHETSSAKER OM AREALPLANLEGGING

ANDRE NYHETSSAKER