ÅRSBERETNINGER

Hvert år legger styret i Norsk Friluftsliv fram en årsberetning som blir godkjent av årsmøtet i mai.

 

Årsberetning for 2015

2015 vil gå inn i historien som året hvor friluftslivet ble satt på dagsorden, både politisk og for store deler av befolkningen. Et stort antall medieoppslag og ikke minst sosiale medier bevisstgjor […]

Årsberetninger 2005-2015

Hvert år legger styret i Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets Fellesorganisasjon, FRIFO) fram en årsberetning som blir godkjent av årsmøtet i mai. Her finner du årsberetninger fra Norsk Frilu […]
http://www.norskfriluftsliv.no/friluftslivets-uke/