ÅRSMØTET

Årsmøtet er den øverste myndighet i Norsk Friluftsliv og ledes av en valgt ordfører. Ordinært årsmøte holdes hvert år i mai. Årsmøtet er sammensatt av representanter for medlemsorganisasjonene.

 

 

Norges Seilforbund er nytt medlem

Norges Seilforbund (NSF) ble nylig tatt opp som nytt medlem i Norsk Friluftsliv. – De aller fleste av våre medlemmer er turseilere som benytter seg […]

Gi en friluftsmilliard til folkehelse!

To resolusjoner ble vedtatt på årsmøtet i Norsk Friluftsliv 12. mai. «Gi naturen større verdi» krever at verdien av natur og friluftsliv tillegges l […]

Nytt medlem: Norges Røde Kors

Norges Røde Kors ble sammen med Norges Seilforbund tatt opp som nye medlemmer i Norsk Friluftsliv på årsmøtet 12. mai. – Røde Kors sprer kunnskap om […]

Erling Lae blir ny styreleder

Erling Lae tar over som styreleder i Norsk Friluftsliv etter Dag Kaas. Det ble klart på årsmøtet til Norsk Friluftsliv 12. mai.  – Som styreleder vi […]

Årsmøtet 2016

Årsmøtet 2016 i Norsk Friluftsliv gikk av stabelen 12. mai 2016 på «Sentralen», Øvre Slottsgate 3 i Oslo. Her finner du sakspapirene til årsmøtet. […]

Årsmøtet 2015

Årsmøtet for 2015 ble avholdt 7.mai 2015 på Norsk Maritimt Museum på Bygdøy. Her finner du sakspapirene til årsmøtet 2015: Sakspapirer:  Sa […]

Om Årsmøtet i Norsk Friluftsliv

Årsmøtet er den øverste myndighet i Norsk Friluftsliv og ledes av en valgt ordfører. Ordinært årsmøte holdes hvert år i mai.  Årsmøtet er sammensatt […]