Årsregnskap 2017-05-19T08:59:41+00:00

 

ÅRSREGNSKAP

Årsregnskapet legges frem for medlemsorganisasjonene på årsmøtet i mai. Norsk Friluftsliv hadde ved utgangen av 2014 en egenkapital på vel 3,5 mill. Egenkapital er viktig med tanke på ansvar for lønninger og til tider store prosjekter. Årsregnskapet for 2014 er det siste godkjente årsregnskapet.

 

Årsregnskap 2013 og Revisors beretning 2013

Årsregnskap 2014 med revisors beretning 2014

Årsregnskap 2015 med revisors beretning 2015