• ENERGI

    ENERGI

    Norge er en stor produsent av energi, og vår storslåtte natur gjør oss tilnærmet selvforsynt med strøm. Energiprodusentene ønsker å øke kraftproduksjonen for å ta ut inntektspotensial i økt eksport. Dette har også vært politisk begrunnet som nødvendige klimatiltak. Det er viktig å fremme fornybar energi. Samtidig er det et stort tankekors at den norske naturens største trussel på kort sikt er ikke klimaendringer, men alle naturinngrepene som gjøres for å demme opp mot dem.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM ENERGI

Kampen for urørt natur er ikkje over

Den prisvinnande dokumentarfilmen «Kampen om fjordane» blir vist på kino frå 1 […]

Sammen om naturvennlig energi

Fremtidens energipolitikk må ta hensyn til naturen. Det krever Norsk Friluftsl […]

Innspill til energimeldingen

En ny Stortingsmelding om norsk energipolitikk må ta et helhetlig grep som ser […]

Energiutbygging

Norge er en stor produsent av energi, og vår storslåtte natur gjør oss tilnærm […]

Arealkampen står nå

Hubroer, kjuker, våtmarksområder, gammelskog og friluftsormåder kan og bør stop […]

Energimål snart nådd

Tall fra Norge og Sverige om tildelte konsesjoner til vann- og vindkraftanle […]

ANDRE NYHETSSAKER

  • Vindkraft_800

Krever stans i prosjekter med grønne sertifikater

Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon FRIFO) krever umiddelbar stans i alle prosjekter som finansieres med grønne sertifik […]
  • 1613-Pressekonferanse - Monstermaster

Unødvendig med kraftlinjer

– Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge kraftlinjen mellom Sima – Samnanger. Alternative løsninger må vurderes før videre utbygging.Det […]