Stadig flere bruker skogsområdene rund Oslo til turer og rekreasjon. Om lag 415.000 innbyggere har brukt marka fra oktober 2010 til oktober 2011. Det er en økning på fem prosent i forhold til 2004.

 

Det viser en Synovate-undersøkelse om bruk av Oslo-marka utført på oppdrag fra Oslo kommune ved Bymiljøetaten.

 

Undersøkelsen viser også at ved økt bruk av marka, øker også konfliktnivået mellom brukerne. – I framtiden vil det derfor bli viktig å tilrettelegge for alle interessegrupper og ikke minst jobbe med holdninger i forhold til disse, sier generalsekretær i FRIFO, Lasse Heimdal i en kommentar.

 

Les:

Brukerundersøkelse-Kommentarrapport

print