Folkehelse 2017-05-19T08:59:39+00:00
  • FOLKEHELSE

    Forskning viser at god helse er ulikt fordelt i samfunnet, og at svekket helse også kan få store økonomiske og sosiale konsekvenser for den enkelte. Mangel på fysisk aktivitet påvirker folkehelsen negativt. Undersøkelser viser at friluftslivet oppleves attraktivt og som en god kilde til aktivitet i mange alders- og befolkningsgrupper. Lavterskel aktivitet i naturen er derfor et unikt virkemiddel for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM FOLKEHELSE

– Jeg har stått på barrikadene for dette

Forebygging gjennom fysisk aktivitet er viktig. Det var eldre- og folkehelseministeren helt enig i, da hun i dag møtte 36 organisasjoner som nå har gått sammen om et opprop for folkehelsa.

– En milepæl for folkehelsa

Det var duket for feststemning da over 20 organisasjoner i dag møtte opp på Stortinget for å feire det historiske flertallet for én times fysisk aktivitet hver dag i grunnskolen.

ANDRE NYHETSSAKER

  • Ole Marius

Med Monsen som medisin

Ole Marius Bjugan var 19 år da han fikk sitt første anfall av panikkangst. Takket være bestefaren og Lars Monsen fant han sin medisin.

Viste at alder er ingen hindring

Mens Martin Johnsrud Sundby og de andre herreløperne suste forbi, viste pasienter fra tre sykehjem i Oslo at friluftslivsopplevelser ute på vinterstid ikke har noen øvre aldersgrense. 

Regjeringens nye trådsamler

Åse Michaelsen har jobbet med mennesker hele livet. Nå skal hun samle løse tråder fra ulike departement, og knyte de sammen – for å få til de store løftene for eldre og folkehelsen.  

Inngår samarbeid med BUA

Norsk Friluftsliv og BUA har inngått en samarbeidsavtale. Den nasjonale foreningen har som mål å samle landets utlånssentraler under ett merkenavn - for å styrke og synliggjøre ordningene.

Inaktiv som har blitt aktiv?

Norsk Friluftsliv etterlyser tidligere inaktive. Vi samler fakta, livserfaringer og anbefalinger fra mennesker som har klart å endre aktivitetsnivå. V [...]

Forskning på friluftsliv og inkludering

I 2014 var om lag 15 prosent av landets befolkning innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Omtrent halvparten av disse har ikke-vestlig b [...]

Lån gratis utstyr på BUA!

Allemannsretten gir oss gratis tilgang til naturen og friluftslivet, men i blant trenger man utstyr på turen.

Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet

Helsedirektoratets innspill til departementets (HOD) videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen dokumenterer omfatt [...]

54 000 kroner pr innbygger

Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2014, som ble presentert i oktober 2013, inneholdt mange dramatiske tall for hva uhelse koster sam [...]

Aktivitet gir overskudd

Personer som er fysisk aktive rapporterer bedre humør, mer overskudd og økt livskvalitet sammenlignet med personer som er lite aktive, ifølge Helsedir [...]

Lover milliongevinst med turgåing

En kommune med 10.000 innbyggere vil ha en velferdsgevinst på rundt 470 millioner kroner per år hvis innbyggerne som ikke er fysisk aktive begynner me [...]

7800 nye uføre

7800 nye uføre - Norsk Friluftsliv krever omfattende omlegging av helsepolitikken: NAV kunngjorde i dag at det samlede tallet uføre i Norge nå er komm [...]

Ta ut velferdsgevinsten!

Den beregnede velferdsgevinsten ved fysisk aktivitet er mer verdifull enn oljefondet. Det var FRIFOs melding til statssekretær Paal Bjørnestad i Finan [...]

  • tur

«Den alternative helsekonferansen»

Den alternative helsekonferansen ble avholdt på Pressesenteret i Holmenkollen den 8. mai 2014.   Se video her!   «Den alternative helsekonferansen» fo [...]

Viktig å unngå stillesitting

Helsedirektoratet har lansert nye anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting anbefalingene er utviklet i et nordisk samarbeid.   Vi ønske [...]

Legg om folkehelsepolitikken!

Krever omfattende omlegging av folkehelsepolitikken: Helsedirektoratet har oversendt et dokument til Helse- og omsorgsdepartementet som viser at Norge [...]

Fikk milliardsjekk fra friluftslivet

Regjeringsforhandlerne fikk milliardsjekk fra friluftslivet: Sanner takket og tok poenget med en gang; Friluftsliv gir bedre helse og sparer samfunnet [...]

Krever tiltak for friluftslivet

- Nå håper vi på en regjering som vil handle, sier Norsk Friluftslivs styreleder Dag Kaas. Norsk Friluftsliv krever konkrete tiltak for friluftsliv og [...]

Vil trimme, hvis legen sier det

Halvparten av oss sier at vi vil bli mer fysisk aktive, hvis rådet kommer fra legen, viser ny undersøkelse.   – Legene bør anbefale trim oftere, [...]

Aktiv i friluft

«Aktiv i friluft»  har foregått i perioden 2010-2012. Prosjektet har hatt som hovedmål å bygge erfaringer på hvordan friluftsliv kan være et virkemidd [...]

Vi svetter mer enn før

Nordmenn er ikke så inaktive som mange tror, og tur eller trening i naturen er den klart mest vanlige aktiviteten.  I gjennomsnitt bruker nordmenn 3,5 [...]

Friluftslivet er for alle

Friluftslivet har en unik posisjon i forhold til rekruttering fra alle samfunnslag. Det blir slått fast i en ny rapport fra Helsedirektoratet. Rapport [...]

Helsevesenet må evne å forebygge

Vi trenger et helsevesen som ikke bare er gode på reparasjon, men som i større grad evner å forebygge lidelser. FRIFO mener at Norge i dag ikke har en [...]

Frisk i naturen

Gjennom dette treårige prosjektet samarbeidet friluftslivsorganisasjonene og helsesektoren i de nordiske land for første gang i historien om friluftsl [...]

Skriv ut denne siden