Friluftslivet er for alle

/, Nyhetsarkiv - 2012/Friluftslivet er for alle

Friluftslivet er for alle

Friluftslivet har en unik posisjon i forhold til rekruttering fra alle samfunnslag.

Det blir slått fast i en ny rapport fra Helsedirektoratet. Rapporten viser at en større prosentandel fra de høyeste sosiale klassene benytter seg av de ulike aktivitetstilbudene.

Unntaket er friluftslivsaktiviteter, som har en jevn fordeling både i forhold til egen utdannelse, foreldrenes utdannelse, egen inntekt og husstandsinntekt.

 

I uorganisert trening og mosjon, fitness, livsstilsaktiviteter og organisert trening er det derimot klar overvekt av de med høyere utdannelse og inntekt.»

 

Dette funnet synliggjør hvilket potensial friluftslivet besitter i forhold til helsegevinst, jf kap. 9.3 i meldingen.

 

I forhold til sosial klasse fremstår turstier, større utmarksarealer, park og grønt områder som egalitære arenaer for fysisk aktivitet. Forskjellen i bruk av andre anleggstyper avspeiler større klasseforskjeller.

 

De største klasseforskjellene finne vi ved bruk av private helsestudio og lysløype. I den laveste klassen brukte henholdsvis 25,1 prosent private helsestudio og 12 prosent lysløype, mens tilsvarende bruk i den høyeste klassen var 42,2 prosent for private helsestudio og 23,9 prosent for lysløype. Svømmebasseng og skyteanlegg skiller seg ut ved at den største andelen brukere finner vi i den laveste klassen.

 

Les hele rapporten fra Helsedirektoratet:

 

Fysisk aktivitet  omfang tilrettelegging og sosial ulikhet – revisjon (2)

Skriv ut denne siden
2012-12-11T18:02:22+00:00tirsdag, desember 11, 2012|