Tallet på nye medlemmer i friluftslivsorganisasjonene i Norge økte med nærmere 5 prosent i fjor, noe som utgjør 35 500 nye medlemmer fra 2013 til 2014. – Vår jevne medlemsvekst er en god indikasjon på at friluftslivet stadig står sterkere i befolkningen, sier Lasse Heimdal, Generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Lasse Heimdal, Generalsekretær i Norsk Friluftsliv

Lasse Heimdal, Generalsekretær i Norsk Friluftsliv

-Friluftslivsorganisasjonene fortsetter å vokse. Dette er gledelig for organisasjonene, og svært godt for folkehelsen. Veksten er ikke overraskende, sett i lys av den oppslutningen friluftsliv har i befolkningen generelt. Men det betyr også at organisasjonene er flinke til å tilby aktiviteter og tjenester som mange finner attraktive. Det er langt flere enn medlemmer som praktiserer friluftsliv i Norge.  Vår jevne medlemsvekst er en god indikasjon på at friluftslivet stadig står sterkere i befolkningen, sier Heimdal.

Her er medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv

Medlemstall for Norsk Friluftsliv fra 2006 – 2014 finner du her.

Les saken «Rekordinteresse for friluftsliv» på VG Nett

print