Friluftslivets år 2017-05-19T08:59:35+00:00
  • FRILUFTSLIVETS ÅR

    Friluftslivets år 2015 (FÅ15) er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv som Klima- og miljødepartementet (KLD) presenterte i august 2013. Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005.

    Mer informasjon om Friluftslivets år 2015 finner du på nettstedet www.friluftslivetsar.no

SISTE NYHETSSAKER OM FRILUFTSLIVETS ÅR

ANDRE NYHETSSAKER

Evaluering Friluftslivets År 2005

Odd Inge Vistad, Aud Tennøy, Hanne Svarstad og Oddgeir Andersen, 2006. Evaluering av Friluftslivets År 2005. NINA Rapport 170. NINA Rapport 170 Evalue [...]

Skriv ut denne siden