• FRILUFTSLOVEN

    FRILUFTSLOVEN

    Formålet med friluftsloven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

SISTE NYHETSSAKER OM FRILUFTSLOVEN

Filmene om allemannsretten

Har du lov til å fiske i havet uten fiskekort? Og når er det lov å tenne bål? Hv […]

Dette er Friluftsloven

Friluftslovens formål er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhet […]

Folks tilgang til Nordkapp

Høye adgangsavgifter til Nordkapp-platået har i lang tid vært en begrensning […]

ANDRE NYHETSSAKER

  • 1560-Bompenger Nordkapp

Ønsker innsyn i bompenger

Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon FRIFO) ber i et brev til Rica Hotels AS om innsyn i kostnader som ligger til grunn […]