Friluftsloven 2017-05-19T08:59:39+00:00
  • FRILUFTSLOVEN

    Formålet med friluftsloven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

SISTE NYHETSSAKER OM FRILUFTSLOVEN

ANDRE NYHETSSAKER

Ønsker innsyn i bompenger

Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon FRIFO) ber i et brev til Rica Hotels AS om innsyn i kostnader som ligger til grunn for [...]