Friluftsloven 2017-05-19T08:59:39+00:00
  • FRILUFTSLOVEN

    Formålet med friluftsloven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

SISTE NYHETSSAKER OM FRILUFTSLOVEN

Fri ferdsel i alpinbakker

Høyesterett slår fast at det er fri ferdsel i alpinbakkene ved Hovden Alpinsenter, samtidig som det blir dyrere heiskort for skiskole.

Lettere å telte i strandsonen

Miljødirektoratet foreslår å gjøre det lettere å telte i strandsonen, men ikke over hele landet. Dette skjer i et forslag til forskrift til friluftsloven.

ANDRE NYHETSSAKER

Allemannsretten inn i grunnloven?

Tirsdag 14. mars skal Stortinget diskutere om allemannsretten bør få en plass i den norske grunnloven.

Ønsker innsyn i bompenger

Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon FRIFO) ber i et brev til Rica Hotels AS om innsyn i kostnader som ligger til grunn for [...]