• FRISK I NATUREN

  FRISK I NATUREN

  Frisk i naturen er et felles nordisk prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd fra 2009-2011. Oppgaven var å vise hva friluftslivet kan gjøre for folkehelsen i de nordiske landene.

  www.friskinaturen.org

frisk i naturen logo

 

FRISK I NATUREN 2009-2011

 

Hva er Frisk i naturen?

Frisk i naturen var et nordisk prosjekt som handler om friluftsliv og folkehel […]

Frisk i naturen – historikk:

Vår ambition med det här projektet är att skapa en lättillgänglig, begriplig k […]

Materiell og verktøy

Her nedenfor finner du foldere med bra argument for hvorfor naturen er bra for […]

Kunnskapsbase

Tanken med de här sidorna är att synliggöra den kunskap som redan finns inom ä […]

Friluftspolitikk

Friluftslivet i de nordiska länderna har många gemensamma förhållningssätt och […]

Friluftsliv og psykisk helse

«Frisk i naturen» er fortsettelse av prosjektet «Friluftsliv og psykisk helse» […]
 • Bleikstranda

Friluftslivskultur i Norden

Friluftsliv i Norden är unikt.Naturen har alltid försett oss med material och möjligheter däribland rekreation och hälsa.Friluftslivet är unikt […]
 • Fjellski

Workshop 9-11 mai 2011

Prosjektet «Frisk i naturen» arrangerte en Nordisk workshop fra 9- 10 mai 2011 på Voksensåsen ved Holmenkollen i Norge.Hensikten med workshopen va […]
 • Store Åklungen

Informasjonsmateriell – om og av Frisk i naturen

Frisk i naturens eget materiell: Informasjonsflyer – en kort presentasjon av projektet En presentasjon av prosjektet Et prosjekt om friluftsli […]
 • Lindås (2)

Gode eksempler

Her finner du konkrete, gode eksempler på ulike tiltak fra våre Nordiske land. Vi har delt dem inn i fire fokusområder: utendørspedagogikk, forebygg […]
 • Romsdalen beskjært

Forskningsoversikt

Her finner du forskning som omhandler koblingen folkehelse og natur.   Green exercise, physical activity and health Naturopplevels […]
 • Ostereidet

Gode argumenter

Her finner du foldere med gode argumenter for hvorfor naturen er bra for folkehelsen.  Gröna argument baserat på fakta Natur og grønne om […]
 • Andøya

Helseøkonomi

Her finner du lenker til økonomiske rapporter og analyser:RapporterVunne kvalitetsjusterte leveår (QALYs) ved fysisk aktivitet (Norge)Cost-eff […]
 • Øksendalen vinter

Nyttige lenker

Her finner du nyttige lenker knyttet til friluftsliv generelt, utendørspedagogikk, friluftsliv og psykisk helse, fysisk aktivitet på resept/forebygg […]
 • sidhuvud_barnvidstranden

FRISK I NATUREN

Frisk i naturen er et felles nordisk prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd fra 2009-2011. Oppgaven var å vise hva friluftslivet kan gjøre for folkehelsen i de nordiske landene.

www.friskinaturen.org