Helsevesenet må evne å forebygge

/, Nyhetsarkiv - 2012/Helsevesenet må evne å forebygge

Helsevesenet må evne å forebygge

Vi trenger et helsevesen som ikke bare er gode på reparasjon, men som i større grad evner å forebygge lidelser. FRIFO mener at Norge i dag ikke har en organisasjon som evner å tenke helhetlig rundt helseutfordringene.

 

Det skriver FRIFO i et innspill til Folkehelsemeldingen. – På grunn av streng sektortenkning, er selv statsapparatet ikke i stand til å samarbeide om forebyggende helsetiltak, påpeker organisasjonen overfor Helse- og omsorgsdepartementet og etterlyser samtidig en effektiv samhandling mellom ulike deler i samfunnet og mellom offentlig forvaltning og frivillighet.

2012-12-05 Innspill Folkehelsemelding

Skriv ut denne siden
2012-12-05T18:08:17+00:00onsdag, desember 5, 2012|