Hva er allemannsretten?

Hva er allemannsretten?

Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Og dette har vi full rett til, så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr. Her finner du en oversikt over hva har lov til og ikke når du er på tur.

To begreper som ofte omtales i allemannsretten, og som er viktige å forstå, er innmark og utmark. Enkelt forklart er innmark områder som gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og liknende areal hvor allmenn ferdsel vil være til bry for eier av grunnen.

Utmark kan forklares som alt som ikke er innmark. I praksis vil det si skog, fjell, myr og kystområder, som utgjør mesteparten av landet. Hvorvidt et område er innmark eller utmark, gir seg ikke alltid selv. I mange tilfeller krever det en skjønnsmessig vurdering.

Hva sier allemannsretten om ulike aktiviteter?

Bading

Foto: Tregde Ferie

Foto: Tregde Ferie

Heldigvis kan du stort sett hoppe i havet hvor som helst, uten å måtte tenke på juss. Men reglene for bading og opphold på stranda er strengere enn reglene for ferdsel i samme område. Bading skal skje i rimelig avstand fra bebodde hus og hytter. Det finnes forresten ikke noe forbud mot nakenbading, men friluftslovens hensynsregel sier at man ikke skal være til ulempe for andre. Derfor er det kanskje greit å ta på seg badetøy.

Blomster

Høstingsretten som den heter, er en del av allemannsretten. Den gir deg rett til å plukke ville blomster, planter, bær og vill sopp, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet, som lovteksten lyder. Det kan i praksis bety at du alltid lar det stå igjen noen blomster der du har plukket, slik at planten kommer igjen på stedet neste sesong.

Det finnes for øvrig noen unntak fra høstingsretten. Enkelte arter er fredet og mange områder har egne restriksjoner. Les mer om høsting her.

Brygger

Allemannsretten gir deg ikke rett til å brette ut badehåndkle på en privat brygge. Skal du fortøye båten din, sole deg eller fiske fra noens private brygge, må du ha tillatelse fra eieren. Les mer om bruk av brygger her.

Bål

Foto: Joe Urrutia

Foto: Joe Urrutia

Du har generelt ikke lov til å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15. april til 15. september. Gjøres det ikke på forsvarlig måte, er selv engangsgrilling i parken ulovlig. Å tenne bål i strandkanten er derimot innafor, så lenge du ikke skader underlaget og forårsaker brannfare. Strengere lokale regler kan også forekomme. Les mer om å tenne bål her.

Båndtvang

I perioden 1.april til 20.august er det generell båndtvang, og hunden må gå i bånd. Noen steder er det utvidet båndtvang så sett deg inn i lokale bestemmelser. Er det ikke båndtvang kan den gå løs, men eier må likevel ha kontroll over hunden. Les mer om båndtvang her.

Padling, roing og seiling

Allemannsretten sier at du kan padle fritt på sjøen, innsjøer og i elver. For kortere tid, inntil 24 timer, kan du dra båten opp på strandstrekning i utmark, men du må avtale med grunneieren, dersom du ønsker å ha båten fortøyd over tid. Les mer om ferdsel på vann her.

Telting

Du har lov til å slå opp telt i utmark, uten grunneierens samtykke, så lenge du ikke forstyrrer beboernes fred. Teltet må plasseres minst 150 meter fra bebodde hus og hytter og kan maksimalt stå oppe i to døgn, med mindre du får grunneierens samtykke til å telte der lenger.

Slår du opp telt på høyfjellet eller i et område fjernt fra bebyggelse, gjelder ikke tidsbegrensingen på to dager. Hva defineres som fjernt fra bebyggelse, undrer du kanskje? Vel, har du ikke mobildekning kan du trygt anta at du befinner deg langt nok unna folk. Les mer om telting i naturen her.

Høsting av bær og sopp

SoppAkkurat som du har rett til å plukke ville blomster, slår allemannsretten fast at du også kan plukke ville bær og sopp, som har liten eller ingen økonomisk verdi for grunneier. Ville nøtter skal plukkes og spises på stedet. Bor du i Nordland, Troms eller Finnmark, er det noen steder lagt ned forbud mot sanking av multer. Sett deg derfor alltid inn i lokale bestemmelser.

Allemannsretten gir deg likevel alltid rett til å plukke multer som spises på stedet. Og de kjente favorittene som blåbær, markjordbær, tyttebær og bringebær kan du uten unntak forsyne deg raust av, på lovlig vis, over hele landet. Les mer om høsting her.

Jakt og fiske

All fiske i sjøen som foregår fra land, defineres som fritidsfiske og kan fritt utøves. Det samme gjelder fiske som foregår fra fritidsbåt. Når du fisker kan du fritt bruke håndredskaper som fiskestang eller snøre. Fisker du med teiner eller ruser, kan du maks benytte 20 teiner samtidig. Skal du fiske etter torsk med garn, kan garnet maks ha en samlet lengde på 165 meter.  For mange arter, som torsk, gjelder regler om minstemål. I perioder av året er det også fiskeforbud på visse arter. Les mer om kystfiske her.

For at du skal kunne jakte må du bestå en jegerprøve, samt skaffe deg jaktkort. Jakt og fiske i ferskvann og vassdrag inngår ikke i allemannsretten. Som hovedregel er det kun grunneieren som har rett til det og det er derfor han som må gi deg tillatelse. For barn og ungdom under 16 år gjelder derimot egne regler. De kan fiske fritt i ferskvann unntatt i vassdrag eller deler av vassdrag hvor det er laks, sjøørret eller sjørøye. Les mer om fiskemulighetene for barn her.

Ridning

Er du og hesten ute på tur, er det viktig at dere holder dere til veier og stier i skogen. På fjellet, over tregrensa, har du også lov til å ri utenfor stiene. Som rytter må du likevel vise hensyn når du rir i det fri og passe på at hestens ferdsel ikke gjør skade på naturen eller miljøet. Noen kommuner, som eksempelvis Oslo og Bergen, har strengere regler for ridning. Les mer om ridning her.

Skigåing

Skiforeningen

Foto: Skiforeningen

Friluftsloven slår fast at du kan ferdes til fots hele året, så lenge det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. “Til fots” inkluderer også skigåing. Befinner du deg på innmark, for eksempel dyrket mark og den er frossen eller snølagt, kan du ferdes der på ski, men ikke i tidsrommet mellom 30 april til 14 oktober. Les mer om skigåing her.

Sykling

I utgangspunktet kan du fritt sykle så mye du vil, både på stier og veier i utmark. Befinner du deg på to hjul over tregrensa, kan du også sykle utenfor stier og veier. Lokalt kan det være strengere regler for eksempel i nasjonalparker og naturreservater.

Sykling i det fri omfattes av hensynsregelen som sier at du skal opptre hensynsfullt og varsomt. Det kan i praksis bety at man for eksempel senker farten når man møter gående, og at det enkelte steder kan være greit å hoppe av sykkelen i områder hvor man kan skade grunnen. Les mer om sykling her.

Vandring

Enhver kan ferdes fritt til fots i utmark hele året, så lenge det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Befinner du deg på innmark, gjelder de samme reglene som ved skigåing. Selv om marka frossen eller snølagt, kan du ikke ferdes der i tidsrommet mellom 30. april til 14. oktober. Les mer om vandring her.

Kilder: Miljødirektoratet og Marianne Reusch, allemannsretten.no

Les mer om allemannsretten her.

Skriv ut denne siden
2017-06-20T10:49:18+00:00tirsdag, juni 20, 2017|