Møteplan 2017-05-26T10:14:42+00:00

 

 

MØTEPLAN 2017

 

Torsdag 5. januar: Generalsekretærmøte

Fredag 13. – lørdag 14. januar: Styremøte

Torsdag 2. mars:  Generalsekretærmøte (Seilforbundet)

Tirsdag 7. mars: Styremøte

Torsdag 20. april: Generalsekretærmøte (DNT)

Tirsdag 25. april: Styremøte

Torsdag 11. mai: ÅRSMØTE

Torsdag 8. juni: Generalsekretærmøte (NJFF)

Tirsdag 13. juni: Styremøte

Torsdag 31. aug: Generalsekretærmøte

Fredag 29. – lørdag 30. september: Styresamling på Jakt- og fiskesenteret i Flå

Torsdag 19. okt: Styremøte med «Friluftspolitisk samling» sammen med organisasjonene

Torsdag 30. nov: Generalsekretærmøte

Tirsdag 5. des: Styremøte

 

Møterutiner:
Årsmøtet (§4): Avholdes hvert år i mai. Styremøter (§6): Styremøtet står fritt til å fastsette og endre møteplan. Tradisjon: Ultimo jan, ultimo mars, ultimo april (før årsmøte), primo juni, primo sept med befaring, ultimo okt med friluftspolitisk samling, ultimo nov.

Generalsekretærmøter (GS-møter) (§8): Rådgivende møte for friluftspolitiske saker. Etter tradisjon torsdagen (helst 12 dager) før styremøte. Rekkefølge møteledelse: DNT, NJFF, K/M, NKF, NTF, NPF, FK, Speiderforbundet, NRKH, NOF, 4H, KRIK, SKI, SLF, NKK, Seilforbundet.

Andre samlinger (§9): Norsk Friluftslivs styre kaller ved behov inn til andre samlinger og møter for drøfting av aktuelle spørsmål. Friluftspolitisk samling i oktober er et slikt møte.

 

Andre møter og arrangementer:

– Friluftslivets uke: Innledes etter tradisjon 1.søndag i september, med «Natt i naturen» lørdag til søndag.

– Landskonferanse for Friluftsliv – hvert 3.år. (FL, Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet) sist: 2013. Neste gang i 2016.

– Forskningskonferanse:  Ca hvert 4. år. Sist: 27-28. jan 2015 (utsatt fra 2014). Neste gang i 2018 eller 2019.

– Årets friluftslivskommune: Kåres med ujevne mellomrom. Sist: 2005 og 2009. Neste gang i 2015.

– Friluftslivets år: Ca hvert tiende år. Arrangert i 1993, 2005 og i 2015.

– Den norske friluftsprisen: Årlig prisutdeling hver høst i forbindelse med festivalen «Friluftsliv for alle». (Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, festivalen «Friluftsliv for alle», Vestre Toten kommune, Norsk Friluftsliv.) Fra 2013: Hederspris og Ildsjelpris.

– NNPC: Årlig nordisk natur og foto konkurranse. Norsk Friluftsliv støtter kåring av de tre beste beste nordiske naturbilder. Gjennomføres i samarbeid med bladet «Natur og foto».

 

Årsmøter/ landsmøter/ ting i medlemsorganisasjonene:

NOF: Ting hvert 2. år. Sist 22-23/3-14 på Thon Hotel Oslo airport

NKF: 29-30/3-14

SLF: Hvert 2. år. Neste i 2015.

Nasjonal sykkelkonferanse 13-15/10-14

DNT: Årlig. Neste 2016

K/M-speider: Årsmøte 10-12, alt 17-19/4-14

Skiforeningen: Generalforsamling 12/6-14.

KRIK: Årsmøte 27/9-14

NPF: Sist april 2015.

4H: Landsmøte hver 2. år. Neste 2016

NSF: Speiderting hvert 2.år, neste 2016

NTF: Forbundsting sist 6-8/3-15 Thon Hotel Ski

NJFF: Landsmøte hvert 3. år. Neste 14-15. nov 2015