Motorferdsel 2017-05-19T08:59:39+00:00
  • MOTORFERDSEL

    Naturen er den viktigste arenaen for utøvelse av friluftsliv og gode opplevelser, rekreasjon og fysisk aktivitet. Dette utøves i samarbeid med de som lever av naturgrunnlaget. For mange er også naturen en viktig kilde for stillhet. Naturen er leveområder for flora og fauna, også sårbare arter som trenger særlige hensyn fra alle som bruker naturen. Det er nødvendig med rammer for motorisert ferdsel i natur som ivaretar disse hensynene.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM MOTORFERDSEL

– Regjeringen trosser faglige råd

- Det er uforståelig at regjeringen velger å likestille vannscooter med fritidsbåter, til tross for tilbakemeldinger fra kommunene og faglige råd, mener Norsk Friluftsliv.

 

ANDRE NYHETSSAKER

 

 

  • partievaluering

Her er Norges beste friluftspartier

Norsk Friluftsliv har vurdert partiene på Stortinget basert på deres friluftspolitikk den siste perioden. Se hvordan det gikk med ditt parti.

Flere snøscootere gir flere skader

Antall skader øker med antall snøscootere: Et eventuelt frislipp av snøscooterkjøring vil ha stor effekt på forekomst av skader og ulykker i fjellet, skriver Elisabeth Jeppesen og Torben Wisborg ved Ullevål sykehus.

Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet

Naturvårdsverket redovisar här ett förslag till en strategi som ska bidra till att nå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö - blant annat för att [...]

Presentasjoner fra arbeidsmøte 19. august

Tirsdag 19. august arrangerte Norsk Friluftsliv og Den Norske Turistforening et informasjons- og arbeidsmøte om tema motorferdsel. Møte satte fokus på [...]

Vurderer søksmål mot regjeringen

I dag avga Energi- og miljøkomiteen på Stortinget sin innstilling til forslaget om å avslutte regjeringens forsøksordning for snøskutere.   Regje [...]

Snøscooterforsøket utenfor loven

Regjeringens forsøksordning for snøskuterkjøring bryter med forsøksloven. Det slår Sivilombudsmannen fast i svaret på klagen fra DNT, Norsk Friluftsliv og Virke.

Regjeringen i en ring av forsvar

Først nektet Klima og miljøminister Tine Sundtoft FRIFO og DNT innsyn i dokumentene vedrørende regjeringens forsøk med rekreasjonsløyper for snøskuter.

Snøskuterforsøkene er udemokratiske

FRIFO, sportsbransjen og en rekke andre organisasjoner krever at forsøksprosjektet med snøskuterkjøring i utmark stoppes, og at det startes en reell demokratisk prosess rundt ordningene for motorferdsel i utmark.

Ja til stille natur!

Friluftslivets fellesorganisasjon, Turistforeningen og Virke har sendt felles klage til Sivilombudsmannen.

Ikke svenske tilstander med snøscooter

Regjeringen vil ha lokal forvaltning av motorferdsel, men samtidig vil vi ha på plass et strengt nasjonalt regelverk som ivaretar friluftslivets og naturens interesser. Det skal ikke bli svenske tilstander i Norge.

Ufornuftig med lovendring

DNT og Norsk Friluftsliv mener det er underlig av Høyre å be om en evaluering av erfaringene fra rekreasjonsløyper i syv kommuner, og samtidig varsle at de vil endre loven - FØR resultatene fra evalueringen er klare.

Ikke kjøp hytte her!

105 kommuner har innen fristen søkt Miljøverndepartementet om å få åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter. 

  • vannscooter

Ber om restriktiv forskrift

Stillhet og naturens egne lyder er en viktig kvalitet i naturen som gjør at mange oppsøker sjøen. Jo tettere vi bor, jo viktigere er det å bevare områder med disse kvalitetene.

Opprop om motorferdsel

Friluftslivets fellesorganisasjon og fire andre tunge aktører innen frilufts-Norge går i bresjen for et opprop om motorisert ferdsel i utmark.

Motorferdsel i utmark

"Det kan vise seg å være mer verdifullt for turistvirksomhet i Norge at det forblir slik vi har det nå, enn at motorferdsel i utmark liberaliseres. Na [...]

Trussel mot natur- og friluftsliv

Politiske partier, snøskuterimportører og skuterklubber kjemper nå aktivt for at kommunene skal kunne øke motorferdsel i utmark ved etablering av fler [...]

FRIFO klager på snøskuter-dispensasjon

FRIFO har i et brev til fylkesmannen i Finnmark klaget på vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven i Porsanger kommune. I brevet peker FRIFO blant [...]

Skriv ut denne siden