• MOTORFERDSEL

  MOTORFERDSEL

  Naturen er den viktigste arenaen for utøvelse av friluftsliv og gode opplevelser, rekreasjon og fysisk aktivitet. Dette utøves i samarbeid med de som lever av naturgrunnlaget. For mange er også naturen en viktig kilde for stillhet. Naturen er leveområder for flora og fauna, også sårbare arter som trenger særlige hensyn fra alle som bruker naturen. Det er nødvendig med rammer for motorisert ferdsel i natur som ivaretar disse hensynene.

  >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM MOTORFERDSEL

Mer motordur i norsk natur

Regjeringen vil tillate «catskiing»: Nok en gang åpner regjeringen for endring […]

Klage på snøscooterløyper i Engerdal

Norsk Friluftsliv har sendt inn klage til Fylkesmannen i Hedmark på vedtaket o […]

Åtte grunner til å IKKE tillate mer vannscooter-kjøring

18 organisasjoner som representerer natur, friluftsliv og hyttefolk mfl, har g […]

- Tidenes dårligste julegave

Regjeringen ønsker å sidestille vannscooter med båter, og sendte forslaget ut […]

Massivt nei til økt vannscootertrafikk

Det ropes et kraftig varsko mot regjeringens vannscooterpolitikk – i dag overr […]

Protest mot nye vannscooterregler

Mer enn 50 kajakker, robåter og små seilbåter samlet seg nylig i Vestfold for […]

 

ANDRE NYHETSSAKER

 

 

 • 5593-Snowmobile

Flere snøscootere gir flere skader

Antall skader øker med antall snøscootere: Et eventuelt frislipp av snøscooterkjøring vil ha stor effekt på forekomst av skader og ulykker i f […]
 • Blizzard

Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet

Naturvårdsverket redovisar här ett förslag till en strategi som ska bidra till att nå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö – blant annat för at […]
 • 5774-800px-Snowmobile_Jumping

Presentasjoner fra arbeidsmøte 19. august

Tirsdag 19. august arrangerte Norsk Friluftsliv og Den Norske Turistforening et informasjons- og arbeidsmøte om tema motorferdsel.Møte satte fokus […]
 • 2345-Snøskuter i Finnmark

Vurderer søksmål mot regjeringen

I dag avga Energi- og miljøkomiteen på Stortinget sin innstilling til forslaget om å avslutte regjeringens forsøksordning for snøskutere. Re […]
 • Bilde fått fra DNT Oslo og Omegn til fri bruk.

Snøscooterforsøket utenfor loven

Regjeringens forsøksordning for snøskuterkjøring bryter med forsøksloven. Det slår Sivilombudsmannen fast i svaret på klagen fra DNT, Norsk Friluft […]
 • 3056-Erna Solberg - foto Erik Norrud

Regjeringen i en ring av forsvar

Først nektet Klima og miljøminister Tine Sundtoft FRIFO og DNT innsyn i dokumentene vedrørende regjeringens forsøk med rekreasjonsløyper for snøsk […]
 • 2394-Motorferdsel - Steinsfjorden

Snøskuterforsøkene er udemokratiske

FRIFO, sportsbransjen og en rekke andre organisasjoner krever at forsøksprosjektet med snøskuterkjøring i utmark stoppes, og at det startes en reel […]
 • 3124-DSCN0462 Lars Andreas Lunde og Dag Kaas

Ikke svenske tilstander med snøscooter

Regjeringen vil ha lokal forvaltning av motorferdsel, men samtidig vil vi ha på plass et strengt nasjonalt regelverk som ivaretar friluftslivets og […]
 • 2345-Snøskuter i Finnmark

Ufornuftig med lovendring

DNT og Norsk Friluftsliv mener det er underlig av Høyre å be om en evaluering av erfaringene fra rekreasjonsløyper i syv kommuner, og samtidig vars […]
 • 2394-Motorferdsel - Steinsfjorden

Ikke kjøp hytte her!

105 kommuner har innen fristen søkt Miljøverndepartementet om å få åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter.    – Tenk deg godt om om før du kjø […]
 • 2511-Vannscooter

Ber om restriktiv forskrift

(19.04.2013) Høringsuttalelse til Miljødepartementet på foreskrift om vannscooter. Stillhet og naturens egne lyder er en viktig kvalitet i naturen s […]
 • 2394-Motorferdsel - Steinsfjorden

Opprop om motorferdsel

Friluftslivets fellesorganisasjon og fire andre tunge aktører innen frilufts-Norge går i bresjen for et opprop om motorisert ferdsel i utmark.&nbs […]
 • 2345-Snøskuter i Finnmark

Motorferdsel i utmark

«Det kan vise seg å være mer verdifullt for turistvirksomhet i Norge at det forblir slik vi har det nå, enn at motorferdsel i utmark liberaliseres. […]
 • 1669-snøskuterdispensasjon

Trussel mot natur- og friluftsliv

Politiske partier, snøskuterimportører og skuterklubber kjemper nå aktivt for at kommunene skal kunne øke motorferdsel i utmark ved etablering av f […]
 • 1669-snøskuterdispensasjon

FRIFO klager på snøskuter-dispensasjon

FRIFO har i et brev til fylkesmannen i Finnmark klaget på vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven i Porsanger kommune. I brevet peker FRIFO b […]