• NATURFORVALTNING

    NATURFORVALTNING

    Naturforvaltning handler om ta vare på natur og landskap, gjennom planlegging og vern - og gjennom å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser, også for kommende generasjoner.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM NATURFORVALTNING

ANDRE NYHETSSAKER

  • 3148-DSCN0334

Behov for økte ressurser til vannforvaltning

Norsk Friluftsliv har sammen med flere andre organisasjoner sendt brev til den nye Klima- og miljøvernministeren angående det akutte behovet for økt […]
  • 3104-DSCN0432 Fortsatt vannsamarbeid

Fortsatt vannsamarbeid

Norsk Friluftsliv, SABIMA og SRN er enige om å fortsette samarbeidet om oppfølging av vanndirektivet også inn i 2014. Det er behov for betydelig in […]
  • 3053-DSCN0351 Erna S tekstleser på GT

Vil Erna svekke naturmangfoldloven?

Norsk Friluftsliv, DNT, WWF og Naturvernforbundet har sendt tre spørsmål til Høyres leder Erna Solberg som vi ber om svar på før valgdagen.  […]