Naturforvaltning 2017-05-19T08:59:39+00:00
  • NATURFORVALTNING

    Naturforvaltning handler om ta vare på natur og landskap gjennom planlegging og vern - og gjennom å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser, også for kommende generasjoner.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM NATURFORVALTNING

ANDRE NYHETSSAKER

  • elg

Ber regjeringen opprettholde en helhetlig viltforvaltning

Regjeringen vil flytte forvaltningen av høstbare viltarter til Landbruks- og matdepartementet. Norges Jeger- og Fiskerforbund mener dette er en svært dårlig løsning og ber regjeringen stoppe flytteplanene.

Behov for økte ressurser til vannforvaltning

Norsk Friluftsliv har sammen med flere andre organisasjoner sendt brev til den nye Klima- og miljøvernministeren angående det akutte behovet for økte [...]

Fortsatt vannsamarbeid

Norsk Friluftsliv, SABIMA og SRN er enige om å fortsette samarbeidet om oppfølging av vanndirektivet også inn i 2014. Det er behov for betydelig innsa [...]

Vil Erna svekke naturmangfoldloven?

Norsk Friluftsliv, DNT, WWF og Naturvernforbundet har sendt tre spørsmål til Høyres leder Erna Solberg som vi ber om svar på før valgdagen.   I i [...]

Skriv ut denne siden