Naturforvaltning 2017-05-19T08:59:39+00:00
  • NATURFORVALTNING

    Naturforvaltning handler om ta vare på natur og landskap gjennom planlegging og vern - og gjennom å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser, også for kommende generasjoner.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM NATURFORVALTNING

ANDRE NYHETSSAKER

Behov for økte ressurser til vannforvaltning

Norsk Friluftsliv har sammen med flere andre organisasjoner sendt brev til den nye Klima- og miljøvernministeren angående det akutte behovet for økte [...]

Fortsatt vannsamarbeid

Norsk Friluftsliv, SABIMA og SRN er enige om å fortsette samarbeidet om oppfølging av vanndirektivet også inn i 2014. Det er behov for betydelig innsa [...]

Vil Erna svekke naturmangfoldloven?

Norsk Friluftsliv, DNT, WWF og Naturvernforbundet har sendt tre spørsmål til Høyres leder Erna Solberg som vi ber om svar på før valgdagen.   I i [...]