NORDISK SAMARBEID

Det nordiske friluftsnettverket består av friluftsorganisasjoner i de nordiske landene.  Organisasjonene har som oppgave å fremme friluftslivets rammevilkår i Norden. Gjennom samarbeid med hverandre og med myndigheter er målet å oppnå resultater som fremmer befolkningens muligheter til å utøve friluftsliv og erfare gode naturopplevelser. Nettverket vil gjennom møter, konferanser og prosjekter styrke bevisstheten om friluftslivets egenverdi og naturopplevelsers betydning for den nordiske kultur og for folkehelsen.

 

Følgende aktører deltar i samarbeidet:

Norge: Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund

Sverige: Svenskt Friluftsliv

Danmark: Friluftsrådet

Finland: Suomen Latu

 

Nordisk workshop om inkludering

9. februar 2017 sto temaet «hvordan inkludere nye grupper i friluftslivet» på agendaen i Gøteborg. Da ble den tredje nordiske workshopen, […]

Nordisk møte om friluftsliv i Oslo

Ungdommen stod i sentrum da det første av fire planlagte arbeidsmøter mellom de nordiske friluftslivsorganisasjonene nylig ble arrangert i […]

Prosjektet «Friluftsliv i Norden»

Et nytt nordisk samarbeidsprosjekt skal finne ut mer om friluftsliv, og hvordan vi bør prioritere for å sikre og forbedre friluftsmulighet […]

Referater fra møter

Referater fra møter:2014-04-29 meeting minutes Roskilde Denmark2013-09-04 meeting minutes Kilopää Finland2013-04-09 meeting minutes […]

Prosjektet «Frisk i naturen»

Frisk i naturen var et nordisk prosjekt som handler om friluftsliv og folkehelse – finansiert av Nordisk ministerråd. Prosjektet ble start […]
frisk i naturen logo