Prosjektleder mangfold og inkludering i friluftslivet– vikariat

Home/Nyhetsarkiv/Prosjektleder mangfold og inkludering i friluftslivet– vikariat

Prosjektleder mangfold og inkludering i friluftslivet– vikariat

Vår prosjektleder skal ut i permisjon og vi har derfor behov for en vikar. Vikariatet vil ha en varighet på cirka 1 år med mulighet for forlengelse.

Som prosjektleder for mangfold og inkludering vil du jobbe med å mobilisere til og styrke innsats for flerkulturelt friluftsliv hos våre medlemsorganisasjoner. Målet er å øke deltakelsen i friluftslivet. Du vil bygge videre på og bedre vårt kontaktnettverk i innvandrermiljøene og -organisasjonene, og bidra til økt kunnskap hos medlemsorganisasjonene om hva som hemmer og fremmer inkludering i friluftsliv.

Stillingen rapporterer til generalsekretær og arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Styre og gjennomføre prosjektet etter målsettinger, tidsplaner og budsjett.
 • Ansvar for referansegrupper, forum og samarbeidsnettverk.
 • Øke kunnskap hos medlemsorganisasjoner om hva som skal til for å bli mer inkluderende og aktiv, hva som hindrer og hva som fremmer aktivitet og deltakelse.
 • Bygge nettverk, spre informasjon.
 • Fremme forskning for å øke kunnskapsgrunnlaget og bidra til å formidle foreliggende forskning.
 • Forberedelser av møter og arrangementer
 • Ansvar for og publisere på nettside og i sosiale medier
 • Styrerapporteringer
 • Rapportering til myndigheter
 • Delta på møter og samlinger hvor det er relevant å gi eller få informasjon om prosjektet.

Andre oppgaver kan tilkomme. Arbeidsoppgaver vil også tilpasses etter behov.

Det må påregnes noe reising i forbindelse med prosjektet.

Hva vi forventer av deg:
Kvalifikasjoner:

 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • erfaring med prosjektledelse/-arbeid
 • innsikt i og erfaring fra arbeid med større frivillige organisasjoner
 • erfaring fra inkluderingsarbeid og etablert kontaktflate mot flerkulturelle miljø er en fordel
 • erfaring fra samarbeid med offentlig forvaltning er en fordel
 • høyere utdanning

Personlige egenskaper:

 • du er en god organisator med gjennomføringsevne som er systematisk og selvstendig
 • du har en målrettet og fleksibel arbeidsform
 • du har gode samarbeidsevner
 • du har evne til å takle et hektisk arbeidsmiljø
 • du har engasjement for friluftsliv og inkludering
   

Hva kan vi tilby:
Et lønnsnivå på linje med andre frivillige organisasjoner, pensjonsordning, forsikring, og ikke minst en spennende og meningsfull arbeidsplass midt i Oslo sentrum.

Tiltredelse etter avtale.

Om arbeidsgiveren
Norsk Friluftsliv er en paraplyorganisasjon for 16 frivillige friluftsorganisasjoner med over 900.000 medlemskap og over 5000 lokallag. Norsk Friluftsliv arbeider for å fremme allemannsretten og et aktivt, enkelt og naturvennlig friluftsliv for alle. Norsk Friluftsliv er et talerør for friluftslivet og for å bedre rammebetingelsene for medlemsorganisasjonene. Norsk Friluftsliv har 6 faste ansatte og i tillegg prosjektansatte i sentrale kontorer i Nedre Slottsgate 25 i Oslo. Norsk Friluftsliv har kontorfellesskap med «Forum for natur og friluftsliv», et samarbeidsforum for arbeid med natur- og friluftsfaglige saker på fylkesplan.

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med økonomi- og administrasjonssjef i Norsk Friluftsliv Ole Lilleås , eller prosjektleder for mangfold og inkludering Tonje Refseth

Søknader sendes til ole@norskfriluftsliv.no merket med «Søknad – Prosjektleder mangfold og inkludering i friluftslivet»

Søknadsfrist 24.september 2017

2017-09-12T16:16:50+00:00 mandag, september 11, 2017|