SAMARBEIDSPARTNERE

Takk til våre samarbeidspartnere som hjelper oss å gi enda flere gode naturopplevelser, og spre viktig informasjon om allemannsretten, Friluftslivet uke og andre viktige prosjekter for friluftslivet i Norge.

 

Fjällräven

Fjällräven var en viktig støttespiller for Friluftslivets år 2015, og vi har videreført det gode samarbeidet i forbindelse med Friluftslivets uke, #nattinaturen og informasjonskampanjer om allemannsretten.Helt siden Fjällräven ble grunnlagt, har […]

Helsport

Helsport er en svært god støttespiller i Friluftslivet uke for å trekke folk ut i naturen: På #teltjakten 10.september 2017 blir 10 telt fra Helsport bli plassert ut i naturen på ti steder i Norge, fra sør til nord. Alle som finner ett av teltene e […]

Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling og en viktig samarbeidspartner når det gjelder å øke bevisstheten på hvordan hver enkelt av oss kan bidra til å rydde søppel i naturen og øke kjennskapen til allemannsrettens plikter […]

Alfa-Eventyreren

Den norske skoprodusenten Alfa Sko er initiativtager til prosjektet «Eventyreren» – og har ansatt Andreas Orset som skal gå Norge på kryss og tvers i 2016-2017. Norsk Friluftsliv og Visit Norway er samarbeidspartnere i prosjektet, der «Eventyreren» […]

Dine30

Kroppen er skapt for bevegelse. En daglig dose fysisk aktivitet gir overskudd, livskvalitet og beskytter mot en lang rekke sykdommer og plager. Mange setter likhetstegn mellom fysisk aktivitet og trening. Forskning viser imidlertid at det ikke er n […]

BUA

Norsk Friluftsliv ønsker å være med å støtte opp under det gode arbeidet BUA gjør for å gjøre utstyr mer tilgjengelig – og på den måten få flere ut oftere. Norsk Friluftsliv og BUA har  derfor inngått en samarbeidsavtale. Den nasjonale foreningen h […]
Knapp allemannsretten-quiz