• SAMFERDSEL

    SAMFERDSEL

    Nordmenn er mobile, både i jobb og på fritiden. Vi flytter oss stadig tettere sammen rundt våre byer. Dette medfører stedvis store trafikkmengder, lokal forurensing og støyplager. Trafikkbildet er i for liten grad tilrettelagt for aktiv transport.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM SAMFERDSEL

9 millimeter sykkelvei pr innbygger

Statens milliardsatsing på sykkelveier langs riksveier i 2016 gir bare 49 km, […]

Sykkelpris til Aftenposten

Syklistenes Landsforbund belønnet Aftenpostens «Sykkelpatruljen» med Sykkelpr […]

8,2 milliarder til sykkelveier

12. april la regjeringen fram «Nasjonal transportplan 2014-23″ og lovet 82 […]

Bli like ivrige som danskene!

– Det er fullt mulig å øke sykkeltrafikken, og det er inspirerende med dokum […]

Løftet friluftslivet med 20 mill

Regjeringen har foreslått å øke tilskudd til friluftsliv med 20 mill på budsj […]

ANDRE NYHETSSAKER