• SKOG

    SKOG

    Skogen er en viktig del av friluftslivsarealet. Skogen gir med sitt varierte naturgrunnlag og dyreliv rom for mange typer aktiviteter og opplevelser. Skogen med dens naturgrunnlag påvirkes sterkt av industriell skogsdrift. Enkelte steder trues også skogen av fremmede treslag.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM SKOG

Den stygge naturen

Vi er helt avhengige av velfungerende natur over tid, selv om den kan være båd […]

Støtter endring i markaloven

Norsk Friluftsliv støtter Klima- og miljødepartementets forslag til endring i […]

Skogen – en viktig arena

Skogen er sannsynligvis vår viktigste arena for friluftslivet, og Norsk Friluf […]

Aktivitetssoner i marka

I dag behandler det sittende bystyret som en av sine siste saker forslaget om […]

Nei til nedsalg av Statskog

Regjeringen skal selge en million mål myr, skog og fjell til private interesse […]

Skogens helbredende kraft

Det er en utbredt oppfatning at ferdsel i skog og mark er bra for helsen, men […]

ANDRE NYHETSSAKER