• Statsbudsjett

    Statsbudsjett

    Norsk Friluftsliv jobber for å få regjeringen til å øke støtten til frivillige organisasjoner og friluftsliv over statsbudsjettet. Det er viktig fordi friluftsliv betyr mye for befolkningens livskvalitet, gir en friskere befolkning og sparer samfunnet for store helsekostnader. Personer som deltar aktivt i friluftsliv, får også et økt engasjement for å ivareta sitt lokale natur og miljø. Friluftsliv tilbyr lavterskelaktiviteter for mennesker i alle aldre. Denne aktiviteten er ønsket i befolkningen - men det trengs midler til blant annet å engasjere flere frivillige, tiltak rettet mot lite aktive, sikring og tilrettelegging av friluftsområder og aktivitet i skolen.

SISTE NYHETSSAKER OM STATSBUDSJETT

Ingen økt satsing på friluftsliv

Statsbudsjett 2017: – Regjeringen går glipp av milliardgevinster ved å unnlate […]

Viktig løft for friluftslivet

Norsk Friluftsliv er lettet etter at Venstre, med støtte fra Krf, kjempet for […]

Arbeiderpartiet vil styrke friluftslivet

I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett som ble presentert i dag, er det […]

Ap satser mest på friluftsliv

Arbeiderpartiet vil øke støtten til frivillige organisasjoner og friluftsliv […]

Venstre satser på friluftsliv

Mer gang- og sykkelveier, skogvern, villaks og vannforvaltning er noen av Vens […]

Flere ut på tur = penger i kassa

Vi vet det godt – aktivitet i naturen er medisin både for kropp og sjel. P […]

Et statsbudsjett for friluftslivet?

Regjeringen sikrer langt på vei midler til gjennomføring av Friluftslivets år […]

Miljøbudsjett – mer folkehelse!

Det er mange positive elementer for friluftslivet i forslaget til statsbudsje […]

Ingen løfter til friluftslivet

– Midla til friluftsliv har auka frå 2008 med over 60% til 153 mill i 2013. I […]

ANDRE NYHETSSAKER