• STRANDSONE

    STRANDSONE

    Kystlinjen er vårt mest attraktive friluftslivsareal, og mange mennesker oppsøker strandsonen for rekreasjon og naturopplevelser - samtidig er strandsonen er en knapphetsressurs, særlig i tettbygde strøk. Det oppstår stadig konflikter med utbyggere om bruk av attraktive friluftslivsarealer i strandsonen.NORSK FRILUFTSLIV vil bevare byggeforbudet i et 100 meters belte i strandsonen.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM STRANDSONE

Norges Seilforbund er nytt medlem

Norges Seilforbund (NSF) ble nylig tatt opp som nytt medlem i Norsk Friluftsli […]

Prøv friluftsliv langs kysten

Hva med å leie et sjøhus, en losbu eller bo i et fyr? «Kystled» er et nettverk […]

Lettere å telte i strandsonen

Miljødirektoratet foreslår å gjøre det lettere å telte i strandsonen, men ikke […]

Allemannsretten styrket

Retten til å merke turstier for allmennheten langs kysten er nå styrket gjenn […]

Flere får disp i strandsonen

I fjor ble det gitt 1 122 dispensasjoner for bygging i strandsonen. Det er en […]

ANDRE NYHETSSAKER

  • kysthytte_Lars Verket

Vil satse på nærmiljøhytter

Vil satse på kystled- og nærmiljøhytter: Stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) deltok 9-10 august på befaringer til DNT ungs so […]