STYRET

Styret i Norsk Friluftsliv består av leder og seks styremedlemmer, samt ett varamedlem. Styreleder velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for to år, slik at tre styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmet velges hvert år. Styret velger hvert år sin nestleder. Se oversikt

Styreleder Erling Lae

 

ERLING LAE

Styreleder

Epost: erlinglae@gmail.com
Telefon: 913 21 564

Erling Lae (69) har tidligere vært styremedlem i DNT i Oslo og omegn i seks år. Han er utdannet cand.philol med historie som hovedfag fra Universitetet i Oslo. Siden 2010 har han vært fylkesmann i Vestfold.

Tidligere har han vært politisk rådgiver i Forbruker- og administrasjonsdepartementet, redaktør i Norsk Helse- og sosialforbund, informasjonssjef i Sparebanken NOR, informasjonssjef i Norsk Hjelpepleierforbund, informasjonssjef i Norges Industriforbund. Han har også arbeidet som journalist. Lae var byråd for eldre og bydelene i Oslo fra 1997 til han ble byrådsleder i 2000, et lederverv han hadde i ni år.

Pressebilder:
Erling Lae 1
Erling Lae 2

 

 

 

 

 

 

 

 

GØRIL HUSE

Nestleder

Epost: goril.huse@kmspeider.no
Telefon: 908 45 159

Nestleder Gøril Huse er redaksjonssjef og utdannet journalist. Hun har vært speider i Norges KFUK-KFUM-speidere i 30 år, og har hatt en rekke funksjoner og styreverv både i forbund og på lokalplan. Hun er ellers opptatt av opptatt av at folk får muligheten til å bruke naturen fritt, og bygge opp kunnskap slik at de kan ta vare på den, og er en stor tilhenger av allemannsretten.

 

 

 

 

 

 

Generalsekretær Lasse Heimdal

MARIUS EIKÅS AARDAL

Styremedlem

Epost: marius.aardal@gmail.com
Telefon: 907 94 224

Marius Eikås Aardal er HMS-rådgiver i Det norske oljeselskap ASA. Han har bred organisasjonsbakgrunn som blant annet landsstyremedlem i 4H Norge, leder i Fylkesstyret i 4H Sogn og Fjordane, styremedlem i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjon, LNU, styremedlem i Norges musikkorpsforbund, NMF Nordvest.

 

 

 

 

 

 

Lars Verket

LARS VERKET

Styremedlem


Epost: lars@verket.no
Telefon: 911 31 103

Lars Verket er selvstendig næringsdrivende i enkeltmannsforetaket Verket digital info. Han har sin medlemstilknytning til Norges Padleforbund, DNT, Forbundet KYSTEN, Norges Klatreforbund og Syklistenes Landsforening. Verket er opptatt av ferdsel og opphold i strandsonen og har de siste årene gitt ut padleguider for kysten.

 

 

 

 

Styremedlem Jørgen Moland

 JØRGEN MOLAND

Styremedlem

Epost: jorgen.herluf.moland@speiding.no
Telefon: 917 85 793

Jørgen Moland er selvstendig næringsdrivende og var i 2015 prosjektleder friluftsliv i Norges speiderforbund (NSF). Jørgen er utdannet medieviter, og har jobbet med kommunikasjon og forskningsformidling i en årrekke. Jørgen er styreleder i Norsk fjellsporforum (NF) og aktivt medlem i NSF og DNT. Jørgen brenner for barn og unges mulighet til fri lek i natur – på eget ansvar.

 

 

 

 

 

 

Anna Berntzen

 

 ANNA BERNTZEN

Styremedlem

Anna Berntzen er utdannet jurist og jobber i Bydel Grorud. Hun sitter sin andre periode i hovedstyret til Norsk Kennel Klub og er hovedstyret sin representant i Sunnhetsutvalget. Anna har i mange år vært medlem og leder av Oslo og Omegn Dressurklub.

 

 

 

Knut Halvor Hansen

KNUT HALVOR HANSEN

Styremedlem

Epost: khh@abne.no
Telefon: 915 93 195

Knut Halvor Hansen har vært styremedlem og konstituert styreleder i Skiforeningen og har for tiden flere frivillige verv der, og er engasjert i styringsgruppa for Ferderseilasen. Knut Halvor er murmester og arbeider som eiendomsrådgiver. Han har bodd i Nordmarka de siste 20 år og er aktiv bruker av naturen og er hytteentusiast. Saker som opptar ham er skånsom, hensynsfull og aktiv bruk av naturen for brede brukergrupper med fokus på norsk kultur og integrering av utsatte grupper.

 

 

 

 

 

 

Arild Gjertsen

ARILD GJERTSEN

Varastyremedlem

Epost: arild.gjertsen@gmail.com
Telefon: 952 63 125