Tilskudd fra Kulturdepartementet 2018 (aktivitetsmidler)

//Tilskudd fra Kulturdepartementet 2018 (aktivitetsmidler)

Tilskudd fra Kulturdepartementet 2018 (aktivitetsmidler)

Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner (sentralleddet) kan søke om tilskuddsmidler (spillemidler) fra Kulturdepartementet via Norsk Friluftsliv. Søknadsfrist er 10. januar 2018 for tilskudd for 2018. Rapporteringsfrist for tildelte midler 2017 (og 2016) er 10. januar 2018. 

Brev med nærmere informasjon og søknadsskjema finnes her sammen med informasjon om rapporteringsfrist og rapporteringsskjema:

Skriv ut denne siden
2017-10-25T13:17:02+00:00søndag, desember 21, 2014|