TILSKUDDSORDNINGER

Norsk Friluftsliv administrerer to tilskuddsordninger fra det offentlige. Det er Tilskudd til friluftslivstiltak fra Miljødirektoratet og Tilskudd til friluftstiltak for barn og ungdom (spillemidler) fra Kulturdepartementet. Det er sentralleddet i Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner som kan søke Norsk friluftsliv om midler. Nærmere informasjon om de to ordningene finnes nedenfor.

Tilskudd fra Miljødirektoratet 2017

Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner (sentralleddet) kan søke om tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet via Norsk Friluftsliv.Søknadsfrist satt til 10. […]

Tilskudd fra Kulturdepartementet 2017

Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner (sentralleddet) kan søke om tilskuddsmidler (spillemidler) fra Kulturdepartementet via Norsk Friluftsliv. Søknadsfris […]

Om statens spillemidler til friluftlivsformål

Statens spillemidler til idrettsformål er en andel av overskuddet fra Norsk Tipping. Totalbeløpet i 2014 var på 1,859 704 milliarder mens det i 2013 var på 1,64 milliarder. Deler av spillemidlene går til friluftslivsformål. Les mer