Undersøkelser 2017-05-19T08:59:30+00:00

UNDERSØKELSER

Gjennom arbeidet med friluftslivsforskning  og undersøkelser skal Norsk Friluftsliv bidra til at:

  • det fremskaffes relevant kunnskap om og for friluftslivet
  • resultatene av forskingen formidles på en enkel og brukervennlig måte
  • det bygges opp et sterkt fagmiljø innenfor friluftsforskningen
  • det skapes gode møteplasser for friluftsforskningen

Målet er å skape oppmerksomhet i media og blant politikere med tanke på å øke friluftslivsorganisasjonenes rammebetingelser.

Se Mål og strategi for Norsk Friluftsliv i friluftslivsforskningen.

 

 

7 av 10 går på tur hver uke

Myten om turglade nordmenn stemmer - men ikke alle grupper er like aktive. Det viser en ny undersøkelse om nordmenns turvaner, foretatt av Ipsos på oppdrag fra Norsk Friluftsliv.I den landsdekkende undersøkelsen sier 67 prosent at de går tur i naturområder ukentlig eller oftere. Med naturområder men [...]

Liker den norske friluftslivskulturen – men deltar ikke

En ny rapport viser at innvandrere i Norge er positive til nordmenns aktive friluftsliv. Samtidig oppleves det vanskelig for dem selv å være med. De største hindringene er lite tid og manglende kunnskap om tilbud – og at aktivitetene oppleves som utfordrende, og utenfor deres rekkevidde.Det viser en [...]

Greit med tur-mas fra foreldre

Har du prøvd å få med barn på tur som heller vil gjøre noe annet? I så fall er du ikke alene. Nå viser imidlertid en ny undersøkelse at mange barn faktisk ikke har noe i mot litt tur-mas fra foreldre. De fleste synes at det er fint å være på tur med de voksne når de først kommer seg ut. Ipsos har på [...]

1 av 4 foreldre var mer ute

1 av 4 norske foreldre var mer ute på tur med barna sine i Friluftslivets år 2015 enn året før. Det viser nye tall fra en landsomfattende undersøkelse utført av Ipsos, på oppdrag fra Norsk Friluftsliv.Tallene viser også at omlag 900 000 mennesker har brukt friluftsmulighetene i nærmiljøet sitt mer i [...]