• VANNKRAFT

    VANNKRAFT

    Norge er rikt på vann. Vår topografi gjør det gunstig å utnytte vannet til energiproduksjon. Vannet er også et viktig grunnlag for naturopplevelser og høsting, og har stor betydning for det naturbaserte reiselivet.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM VANNKRAFT

Ber om snarlig vann-møte

Sabima, Norsk Friluftsliv, NJFF, WWF Norge, DNT og Naturvernforbundet ber Klim […]

Natur mot kroner og kilowatt

Småkraftverk truer friluftsliv og natur på Vestlandet: Strilen skriver 29.sept […]

Krever moderne miljøkrav

Svært mye verdifull vann-natur har blitt oppstykket, lagt i rør, og ødelagt på […]

EU-kritikk av vannforvaltning

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, retter i et brev til MD sterk kritikk mot norsk […]

Vannforvaltning

I samarbeid med Norsk Friluftsliv og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN – […]

Vern Gudbrandsdalslågen

I et nylig møte i MD understreket natur- og friluftslivsorganisasjoner sin tyd […]

ANDRE NYHETSSAKER

  • 1611-småkraftverk

Trekker regjeringen inn for ESA

Norsk Friluftsliv har sammen med SABIMA, Samarbeidsrådet for naturvernsaker og Landssammanslutninga av vasskraftkommunar gått sammen om å klage regj […]