Vannkraft 2017-05-19T08:59:32+00:00
  • VANNKRAFT

    Norge er rikt på vann. Vår topografi gjør det gunstig å utnytte vannet til energiproduksjon. Vannet er også et viktig grunnlag for naturopplevelser og høsting, og har stor betydning for det naturbaserte reiselivet.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM VANNKRAFT

ANDRE NYHETSSAKER

Trekker regjeringen inn for ESA

Norsk Friluftsliv har sammen med SABIMA, Samarbeidsrådet for naturvernsaker og Landssammanslutninga av vasskraftkommunar gått sammen om å klage regjer [...]