VÅRE PROSJEKTER

Siden gir en oversikt over ulike prosjekter i regi av Norsk Friluftsliv. Prosjektene spenner over et vidt felt, fra naturforvaltning til folkehelse. Vårt engasjement i prosjekter er et ledd i arbeidet med å fremme fremme natur-  og friluftsinteressene i Norge, og å fremheve friluftslivets betydning for folkehelsen.

 

 

 

 

Vannforvaltning

I samarbeid med Norsk Friluftsliv og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN – samarbeidsorgan for Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Naturvernforbund og WWF-Norge), SABIMA har et samarbeid om vannforvaltning. Sammen […]

Effekter av inngrep i utmark

Norsk Friluftsliv  fikk i oktober i fjor Finsefondets miljøstipend på 260.000 kroner. Stipendet skal gå til et forprosjekt som skal se på sumeffekter av inngrep i utmark og utvikling av en metodikk for håndtering av dette i planer og konsek […]

Nature and Health

Nature and Health, tidligere EBIC (Evidence based information center), har som mål å utvikle en nettportal, der nordisk forskning om hvilken betydningen friluftsliv og kontakt med natur har for menneskers helse og livskvalitet, blir presentert.&nb […]

Aktiv i friluft

«Aktiv i friluft»  har foregått i perioden 2010-2012. Prosjektet har hatt som hovedmål å bygge erfaringer på hvordan friluftsliv kan være et virkemiddel i folkehelsearbeidet, sammen med lokal forvaltning. Det ble gjennomført to pilotpro […]