Statens milliardsatsing på sykkelveier langs riksveier i 2016 gir bare 49 km, eller ca 9,4 millimeter pr innbygger.
– 9 millimeter sykkelvei kan ikke kalles en satsing, mener Norsk Friluftsliv.

Sykkel som fremkomstmiddel har gode effekter for helsa, klimaet og reduserer trafikkbelastning i byer og tettsteder. Det er bred politisk enighet om å fremme sykkel som transportmiddel, men i praksis gis biler forkjørsrett når pengene fordeles.

-9,4 millimeter sykkelvei er flaut, pinlig og kan ikke kalles en satsing. Alle som leser statens budsjettprioriteringer ser at det vil bli enda mer bilkjøring og enda trangere om plassen i tettsteder og i gater der folk bor, fordi fremkommelighet med bil prioriteres. Dette er ikke en satsing som løfter folkehelsen, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Syklistene trenger trygghet
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har nå tatt et godt initiativ overfor kommunene for å utrede om det er mulig å lage sykkelveier rimeligere enn i dag langs riksveinettet. Dette er nødvendig. Men den store utfordringen er langs kommune -og fylkesveinettet, for det er der folk bor det er størst behov for trygge gang- og sykkelveier.

Lasse Heimdal, Generalsekretær i Norsk Friluftsliv

Lasse Heimdal, Generalsekretær i Norsk Friluftsliv

-Men dersom kostnadskutt medfører mer blandet trafikk og dårligere fremkommelighet for syklister, så vil de med mest behov, fortsatt oppleve sykling utrygt og vegre seg for å konkurrere om plassen med bilister. Målet er å få flere til å sykle. Da er det helt avgjørende at syklistene føler seg trygge, sier Heimdal.

Heimdal mener at Norge trenger en kraftig mental-endring blant politikere og arealplanleggere.

-Framtidens samferdselsløsninger i byer og tettsteder må starte med å planlegge hvordan miljøvennlig gange og sykling skal løses, deretter kollektivtransport. Så får man se hvor mye plass og penger det er igjen for å få bilene fram.

 

 

print