Kursing og utdanning er viktige grep for å beholde frivillige, mener Maria Skaare, fagsjef i DNT ung Oslo. Foto: Synne Kvam

Return to article.