Årshjul for uteskole – uke for uke

Uteskole uke 49

Språklæring i naturen

Naturen er en egnet plass for å jobbe med språkopplæring. Det er mange av ordene og begrepene elevene skal lære som finnes i naturen, og da er det lettere å huske dem, dersom man kan oppleve dem med flere sanser.. For de yngste kan man jobbe med norske ord, for de litt eldre kan man bruke engelsk og for ungdomsskoleelevene kan man jobbe med det andre fremmedspråket.

Naturguiding er en voksende turistnæring. Det kan være lurt å øve seg på hvordan man kan forklarer ting i naturen på forskjellige språk.

I naturen kan det også være lettere å spille ut dialoger gjennom lek og drama, også på andre språk. Man kan late som om man er på kafe, handler i butikk eller er på andre møteplasser.

Skrivesenteret har en fin artikkel om skogen som arena for språklek der de også kommer med konkrete eksempler på aktiviteter.

NRK har en video om å lære språk i naturen der Midt-Agder Friluftsråd forteller om et prosjekt de har.

Hvis man skal dele elevene inn i grupper så kan denne aktiviteten være morsom og lærerik.

Hvis man skal gå et stykke til møteplassen, kan elevene få i oppgave å se etter ting som begynner på tre forskjellige bokstaver (K, F, T) underveis. Ved ankomst deles elevene i to grupper. Man starter med den ene bokstaven og den ene gruppen sier et ord som starter på den bokstaven, f.eks. kongle. Deretter sier den andre gruppen et ord f.eks. kvist. Slik fortsetter de til en av gruppen ikke kommer på flere ting. Deretter gjør man det samme med de andre bokstavene. Det kan være tillat å si både fellesnavn og artsnavn. For eksempel både blomst og Blåklokke. Med denne aktiviteten har elevene noe å gjøre mens de går, i tillegg til at de lærer nye ord.

Prosjektet Aktiv Smarter Kids har en aktivitetsbank med mange aktiviteter som kombinerer aktivitet og fag. Her er fire som egner seg til språklæring.

1) I denne aktiviteten jobber de med j-lyden, men som det står kan man også bruke den til å lære gloser. Vi anbefaler at alle eleven gjør den hver for seg, og at man ikke kan ta med seg kjeglen til det stedet man har skjemaet sitt. Gi elevene tid til å stave ordene riktig. Dersom noen er ferdige før de andre, kan de lage setninger med ordene eller forklare dem uten å bruke selve ordet. På denne måten blir ikke de elevene som trenger lengre tid stresset, også er det kjekt for elevene om man bruker begrepsforklaringene de selv har laget når man oppsummerer økten.

2) Denne aktiviteten ligner på Scrabble, gir fysisk aktivitet og øker ordforrådet.

3) Denne aktiviteten gir god trening i preposisjoner. Bruk det språket elevene skal øve på. Dersom man utfører denne aktiviteten et stykke fra skolen, og det er vanskelig å ta med seg rokkeringer, kan man bruke myke kvister eller lignende.

4) Denne ligner litt på den første, men her jobber elevene sammen to og to og hente hele setninger. Eksemplet som er lagt ved er fra engelsk.

DNT har også noen gode tips om språkleker.

naturmemory øver man på å lære seg navn på ting i naturen. Den kan brukes til å lære et fremmedspråk, ved å la parene være det norske og det engelske ordet som hører sammen.  Ordleken kan brukes for å stave ordene riktig, men også for å lage koder til hverandre. Tenk- løp – trill kan brukes i alle fag og gir fysisk aktivitet

 

Se forslag til aktiviteter for hver enkelt undervisningsuke under!

friluftsutfordringer

Trykk på lenken for å laste ned Word-dokument med forslag for hver uke!

Oversikt – uteskole uke for uke

Høst: 
Uke 34 – Bli kjent
Uke 35 – Kart
Uke 36 – Ute les
Uke 37 – Allemannsretten
Uke 38 – Naturmateriale
Uke 39 og 40 – Utemøteplass
Uke 40 og 41 – Musikk
Uke 42 – Begreper
Uke 43 – Mat i naturen
Uke 44 – Tegn på vinter
Uke 45 – Troll og kunst
Uke 46 – Frøspredning
Uke 47 – Sannsynlighet
Uke 48 – Aktive læringsmetoder
Uke 49 – Språklæring
Uke 50 – Jul i naturen
Uke 51 – Vintersolverv

Vår: 
Uke 2 – Målinger
Uke 3 – Samarbeid
Uke 4 – Vinteraktiviteter
Uke 5 – Vannets egenskaper
Uke 6 – Samiske tradisjoner
Uke 7 – Fjellvett og turregler
Uke 8 og 9 – Livet i vann
Uke 8 – 10 – Førstehjelp
Uke 10 og 11 – Mønster
Uke 12 – Poesi
Uke 13 – Leker fra gamledager
Uke 14 – Historiske plasser
Uke 15 – Vårtegn
Uke 16 – Insekter
Uke 17 – Sansene
Uke 18 – Ryddeaksjon
Uke 19 – Fisker og fisking
Uke 20 – Orientering
Uke 21 – Mangfold
Uke 22 – Vårhøsting
Uke 23 – Opp i luften

 

Ved spørsmål, kontakt prosjektleder for Friluftsliv i skolen, Gunhild Bondevik Størseth. E-post: gunhild@norskfriluftsliv.no

 

print