Årshjul for uteskole – uke for uke

Uteskole uke 42

Lær begreper ved å gjennomføre en skattejakt.

   

Vi finner mye spennende i naturen og det er ikke alltid vi vet hva som er skatter eller ikke 😊

Slik gjennomfører dere skattejakten:

På vei til uteområdet får elevene beskjed om å plukke med seg fire gjenstander de finner underveis.

Ved ankomst blir elevene satt i grupper.

Hver gruppe skal velge ut til sammen åtte gjenstander av alle som gruppen har tatt med seg.

(Samtalen rundt valg av disse tingene blir mer interessant og faglig neste gang dere gjør oppgaven).

Når hver gruppe har bestemt seg for åtte gjenstander, samles alle gruppene og lærer forteller hva første skatten skal være (se forslagsliste nedenfor)..

Hver gruppe presenterer en av sine gjenstander som skatten. Lærer bestemmer sammen med elevene hvilken skatt som vinner ut fra kriteriene.

Denne skatten er nå «brukt opp» og kan ikke presenteres igjen.

Lærer forteller hva neste skatt skal være.

Hver gruppe kommer frem med en ting hver.

Dere finner ut hva som vinner. Denne skatten er nå brukt opp.

Slik holder dere på til alle skattene er «brukt opp» og alle skattene er «funnet».

Hva skattene skal være kan variere etter alder på elevene og etter hvilket fag eller tema dere har. Neste gang dere har oppgaven har dere andre skatter.

 

Her er 10 forslag til skatter (slik at du kommer på 30 til):

1.Hvem har den minste tingen?  2. Hvem har en ting som har firkant-/ kvadratform?

3.Hvem har den tingen som vi kan kaste lengst/ høyest? 4. Hvem har den tyngste tingen?  5. Hvem har den tingen som har flest farger? 6. Hvem har den tingen som har det lengste navnet? 7. Hvem har den lengste tingen? 8. Hvem har den ting det er lagd flest sanger om? 9. Hvem har den tingen som har størst areal? 10. Hvem har den tingen som du kan fortelle mest om på engelsk?

 

DNT har flere tips om oppgaver/leker der hensikten er at man lærer begreper.

Forskerfrø oppfordrer til å gå på jakt etter bokstaver og tallsymbol.  Give me five, fortell og bytt er en annen hvor elevene øver på begreper.

Man kan øve på begreper ved å endre på to kjente leker. Vinden blåser er en fin lek for å lære seg himmelretningene, men hvis man for eksempel skal øve på ordklasser så kan øst, vest, nord og sør byttes med verb, preposisjoner, adjektiv og substantiv. I leken Sheriff eller Pang kan man i stedet for bare å «skyte» bestemme at vi for eksempel jobber med verb. Når den som står i midten peker på en i ringen sier den samtidig en bokstav. De som skal «skyte» på hverandre må da komme på et verb på denne bokstaven. I neste runde kan man for eksempel ha adjektiv som tema, eller byer, land, blomster og så videre.

Se forslag til aktiviteter for hver enkelt undervisningsuke under!

friluftsutfordringer

Årshjul for uteskole

Trykk på lenken for å laste ned Word-dokument med forslag for hver uke!

Oversikt – uteskole uke for uke

Høst: 
Uke 34 – Bli kjent
Uke 35 – Kart
Uke 36 – Ute les
Uke 37 – Allemannsretten
Uke 38 – Naturmateriale
Uke 39 og 40 – Utemøteplass
Uke 40 og 41 – Musikk
Uke 42 – Begreper
Uke 43 – Mat i naturen
Uke 44 – Tegn på vinter
Uke 45 – Troll og kunst
Uke 46 – Frøspredning
Uke 47 – Sannsynlighet
Uke 48 – Aktive læringsmetoder
Uke 49 – Språklæring
Uke 50 – Jul i naturen
Uke 51 – Vintersolverv

Vår: 
Uke 2 – Målinger
Uke 3 – Samarbeid
Uke 4 – Vinteraktiviteter
Uke 5 – Vannets egenskaper
Uke 6 – Samiske tradisjoner
Uke 7 – Fjellvett og turregler
Uke 8 og 9 – Livet i vann
Uke 8 – 10 – Førstehjelp
Uke 10 og 11 – Mønster
Uke 12 – Poesi
Uke 13 – Leker fra gamledager
Uke 14 – Historiske plasser
Uke 15 – Vårtegn
Uke 16 – Insekter
Uke 17 – Sansene
Uke 18 – Ryddeaksjon
Uke 19 – Fisker og fisking
Uke 20 – Orientering
Uke 21 – Mangfold
Uke 22 – Vårhøsting
Uke 23 – Opp i luften

 

Ved spørsmål, kontakt prosjektleder for Friluftsliv i skolen, Gunhild Bondevik Størseth. E-post: gunhild@norskfriluftsliv.no

 

print