Årshjul for uteskole – uke for uke

UTESKOLE UKE 4.

Vinteraktiviteter ute.

  

I Fagfornyelsen, under formålet for faget kroppsøving så står det :

Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljømedvit.

  1. – 4.
  • utforske naturen i nærmiljøet med varierte aktivitetar til ulike årstider
  • forstå og praktisere turreglar og bruke klede etter vêr og forhold i naturen
  • utforske uteaktivitetar og samarbeide med andre under vekslande årstider i nærmiljøet

    5. – 7.

  • vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn
  • bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv
  • gjere greie for allemannsretten under ferdsel og opphald i naturen

   8. – 10.

  • gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og reflektere over kva naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre
  • vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg ferdsel

Det står ikke lenger noe konkret om ski og skøyter , men dette kan likevel være fine aktiviteter for å oppfylle disse punktene.

I tillegg har vi tatt med andre aktiviteter som det passer å gjøre ute på vinterstid.  


Dersom det er muligheter for å gå på ski er det mange aktivitetstips fra aktivitetsbanken fra Skiforbundet. Vi foreslår:  AkebrettstafettBalanseøvelser og Ballongleken.

Drar dere på lengre skiturer er det lurt å følge DNT sin informasjon om sikkerhet i fjellet.

Bruk ut.no til å finne fine turforslag i nærheten.
Sjekk føreforholdene på østlandet eller resten av landet! 

Har dere tilgang til skøyteis, er det tips til aktiviteter fra gymtroll – idrettsskole.

Vil dere bruke snø og is til andre aktiviteter, er det 10 tips fra  plusstid. Eller prøv kanoaking 

For enkelte elever kan det være mer spennende med isfiske. Finn informasjon om isfiske her
Trygghet rundt is og vann er noe de tar på alvor i Sverige. Se hvordan de øver.

En viktig forsikring mot drukningsulykker er å ha utesvømming hele året. Les mer om hvorfor det er aktuelt.

Mangler dere utstyr til alle så sjekk den lokal BUA eller andre utlånssentraler.

Til alle dere som ikke har snø eller is så finner dere tips om leker og aktiviteter i andre ukesopplegg. 

En lek som krever både samarbeid, litt fysisk aktivitet og kontakt er KONTAKTLIM. Lag mange små lapper (5 *10 cm), der det står en kroppsdel på hver side. For eksempel kne – hode, albu – rygg, fot – mage,  hode – hode eller fot – fot. Det kan være lurt å laminere lappene slik at de kan brukes ute og flere ganger. Lag grupper med ca 5 elever. En elev trekker en lapp. Den skal nå henge sammen med en annen elev på gruppen på den måten som lappen sier. Lappen skal være limet. Når alle elevene på gruppen henger sammen med lapper, så fortsetter de å trekke nye lapper og lager nye kontaktflater helt til man ikke klarer å henge sammen på den måten lappen krever, eller hvis man mister en av de tidligere lappene man har festet. Dommeren teller så opp hvor mange lapper de klarte «å lime», før neste gruppe ser hvor mange de klarer. Hvis man vil gjøre denne i engelsktimen, så kan man skrive kroppdelene på engelsk. 

 

Se forslag til aktiviteter for hver enkelt undervisningsuke under!

friluftsutfordringer

Trykk på lenken for å laste ned Word-dokument med forslag for hver uke!

Oversikt – uteskole uke for uke

Høst: 
Uke 34 – Bli kjent
Uke 35 – Kart
Uke 36 – Ute les
Uke 37 – Allemannsretten
Uke 38 – Naturmateriale
Uke 39 og 40 – Utemøteplass
Uke 40 og 41 – Musikk
Uke 42 – Begreper
Uke 43 – Mat i naturen
Uke 44 – Tegn på vinter
Uke 45 – Troll og kunst
Uke 46 – Frøspredning
Uke 47 – Sannsynlighet
Uke 48 – Aktive læringsmetoder
Uke 49 – Språklæring
Uke 50 – Jul i naturen
Uke 51 – Vintersolverv

Vår: 
Uke 2 – Målinger
Uke 3 – Samarbeid
Uke 4 – Vinteraktiviteter
Uke 5 – Vannets egenskaper
Uke 6 – Samiske tradisjoner
Uke 7 – Fjellvett og turregler
Uke 8 og 9 – Livet i vann
Uke 8 – 10 – Førstehjelp
Uke 10 og 11 – Mønster
Uke 12 – Poesi
Uke 13 – Leker fra gamledager
Uke 14 – Historiske plasser
Uke 15 – Vårtegn
Uke 16 – Insekter
Uke 17 – Sansene
Uke 18 – Ryddeaksjon
Uke 19 – Fisker og fisking
Uke 20 – Orientering
Uke 21 – Mangfold
Uke 22 – Vårhøsting
Uke 23 – Opp i luften

 

Ved spørsmål, kontakt prosjektleder for Friluftsliv i skolen, Gunhild Bondevik Størseth. E-post: gunhild@norskfriluftsliv.no

 

print