ADMINISTRASJONEN

 

Generalsekretær Lasse Heimdal

LASSE HEIMDAL

Generalsekretær

E-post: lasse.heimdal@norskfriluftsliv.no

Mobil: 951 51 194

 

Lasse Heimdal er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og har Master of Management fra Bedriftsøkonomisk institutt (BI). Han tidligere arbeidet som leder for reklamebyrå, informasjonsrådgiverfirma, hatt lederverv i Uniteam-gruppen, informasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet og sjømannsprest i USA.

 

Han har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 1.12. 2008. Generalsekretærens hovedoppgaver er å samordne og fremme organisasjonenes interesser overfor myndigheter, media og andre aktører.

Pressebilder: 
Lasse Heimdal 1
Lasse Heimdal 2

 

 

 

 

 

Generalsekretær Lasse Heimdal

SIRI MELAND

Fagsjef samfunnskontakt

E-post: siri.meland@norskfriluftsliv.no

Mobil: 952 40 336

 

Siri Meland er utdannet fra Norges Idrettshøgskole, med fordypning innen tilpasset opplæring og  kultur og idrettsforvaltning. Hun tidligere arbeidet i Norges Bedriftsidrettsforbund, Dagfinrud Skytterklær, Bydel Helsfyr Sinsen som koordinator for skolefritidsordningen og styrer i Sinsen Barnehageklasse.

 

Siri har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 1. november 2012. Hennes oppgaver er primært  knyttet til friluftspolitisk arbeid for å fremme friluftslivets og organisasjonenes interesser ovenfor myndigheter, media og andre aktører.

 Pressebilder: 
Siri Meland 1
Siri Meland 2

 

 

 

Generalsekretær Lasse Heimdal

HANS ERIK LERKELUND

Fagsjef naturforvalting

E-post: hans.erik@norskfriluftsliv.no

Mobil:  98 84 93 97

 

Hans Erik Lerkelund er utdannet biolog (cand.scient.) i adferdsbiologi fra Universitetet i Trondheim (1991). Han er også Natur- og miljøvernkandidat (3-årig) fra Telemark distriktshøgskole i Bø (1986). Lerkelund har arbeidserfaring fra Direktoratet for naturforvaltning, DN (1992-1995) og Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen (1995-1999).

Han har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 1999 med arbeidsoppgaver blant annet knyttet til drift av FNF, søknads- og rapportbehanding, høringssaker, forskning og kompetanseoppbygging

 

 

Ole Benny

OLE LILLEÅS

Økonomi- og administrasjonsjef

Epost: ole@norskfriluftsliv.no

Mobil: 415 06 236

 

Ole Lilleås har hovedfag i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo med statistikk og historie. Lilleås har tidligere arbeidet med menneskerettigheter i Norge og internasjonalt i Den norske Helsingforskomité (2000-2015) og Stiftelsen Menneskerettighetshuset (1998-1999).

Han har også vært dagleg leiar i Elvahuset allaktivitetshus i Førde (1999-2000). Ansatt i Norsk Friluftsliv siden 20.8.2015. Han har ansvaret for økonomi, administrasjon og prosjekthåndtering.

 

PETER ØYGARD OMA

Friluftsfaglig rådgiver 

E-post: peter@norskfriluftsliv.no

Mobil:  95 76 49 84

 

Peter Øygard Oma er utdannet fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med en bachelor i økologi og naturforvaltning og en mastergrad i naturbasert reiseliv. Han har tidligere jobbet som koordinator for Forum for natur og friluftsliv Buskerud og naturveileder for Oslofjorden Friluftsråd (friluftslivsskoler og marinbiologi for skoleklasser).

Peter har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden februar 2019 med arbeidsoppgaver knyttet til natur- og friluftsfaglige saker, samt koordineringsansvar for Friluftslivets uke og tilhørende arrangementer.

 

 

Ole Benny

SYNNE KVAM 

Kommunikasjonsrådgiver

Epost: synne.kvam@norskfriluftsliv.no

Mobil: 915 29 214

 

Synne Kvam er utdannet journalist fra Universitetet i Nordland, med fordypning i statsvitenskap og fotojournalistikk. Hun har tidligere jobbet med kommunikasjon i Forsvaret, og har etter endt utdanning jobbet som journalist i Fremover og i Dagbladet.

Kvam har vært ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Norsk Friluftsliv siden juni 2016, og jobber med kommunikasjons- og påvirkningstiltak og fremmer aktuelle friluftspolitiske saker gjennom pressearbeid, nettpublisering og sosiale medier.

Pressebilde: 
Synne Kvam

linus nett

LINN ELISE JAKHELLN

Kommunikasjonsrådgiver

Epost: linn.elise.jakhelln@norskfriluftsliv.no

Mobil: 45213472

 

Linn Elise Jakhelln har en tverrfaglig mastergrad i Development, Environment and Cultural Change fra Senter for utvikling og miljø og en bachelor i sosiologi fra UiO. Hun har tidligere jobbet med kommunikasjon og politisk påvirkningsarbeid i NOAH – for dyrs rettigheter.

Hun har vært ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Norsk Friluftsliv siden april 2017, og jobber med kommunikasjons- og påvirkningstiltak og fremmer aktuelle friluftspolitiske saker gjennom pressearbeid, nettpublisering og sosiale medier.

 

 

TONJE REFSETH

Prosjektleder

E-post: tonje@norskfriluftsliv.no

Mobil: 46 48 46 62

 

Tonje Refseth er utdannet økonom fra Høgskolen i Oslo og har en Master of Science i internasjonale utviklingsstudier fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (2010). Refseth har tidligere jobbet i NRK TV-aksjonen hvor hun har vært ansatt som Teamleder for fylkesapparatet i sekretariatet.

Refseth har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 1.mars 2014, og jobber med inkludering og oppfølgning av prosjekter fra Friluftslivets år 2015 hvor hun var prosjektmedarbeider og fungerende prosjektleder i planleggingen og gjennomføringen av markeringen.

TAMISHA KINDBERG

Prosjektmedarbeider Mangfold og Inkludering

E-post: tamisha@norskfriluftsliv.no

Mobil: 922 90 454

 

Tamisha Kindberg er utdannet siviløkonom og har en mastergrad i Entrepreneurship and Marketing (Business Analysis) fra Handelshøyskolen i Umeå. Hun har også en bachelorgrad i bedriftsledelse (Business Management) fra The University of the West Indies. Kindberg har også sertifisering innen prosjektledelse fra Handelshøgskolen i Stockholm.

De siste 10 årene har hun vært ansatt i Svenska Jägareförbundet som nasjonalt ansvarlig for mangfold, med fokus på ungdom og integrasjon. 

Kindberg har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden november 2018 og jobber i prosjektet Flerkulturelt Friluftsliv. 

GUNHILD BONDEVIK STØRSETH

Prosjektleder friluftsliv i skolen

E-post: gunhild@norskfriluftsliv.no

Mobil: 46450481 

Gunhild B. Størseth er utdannet faglærer i naturfag med matematikk fra høyskolen i Kristiansand. Hun tok så grunnfag- og mellomfag kroppsøving fra Norges Idrettshøgskole. Etter det jobbet hun 8 år på St. Sunniva skole og 11 år på Haugjordet ungdomsskole. Hun har videreutdanning i “veiledning og kommunikasjon”, ”Skolebasert vurdering med vekt på aksjonslæring” og “Styring og ledelse av utdanning”.  De siste 8 årene har hun jobbet som inspektør på Siggerud skole. Som lærer og skoleleder har hun vært opptatt av å ta i bruk uteområdet og fysisk aktivitet i undervisningen i alle fag.

Gunhild har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden 9. august 2018 og er prosjektleder for satsningen Friluftsliv i skolen.

 

 

 

 
print