Andre publikasjoner2017-05-19T08:59:41+02:00

PUBLIKASJONER

Her deler vi ulike publikasjoner som er viktig eller nyttig å kjenne til for alle som er opptatt av friluftsliv.

Evaluering Friluftslivets år 2015

Øian, H. og Andersen, O. 2016. Ekstern evaluering av Friluftslivets år 2015. Samarbeid, informasjon og kommunikasjon. NINA Rapport 1310.NINA Rapport 1310. Evaluering av Friluftslivets år 2015. [...]

Aktivitetshefte for barn og unge

4H Sogn og Fjordane har i samarbeid med Norsk Friluftsliv laget et aktivitetshefte for barn og unge: Mangfaldig natur – Sommer- og vinteraktiviteter for barn og unge. Her kan du laste ned heftet, eller bestille det gratis fra Norsk Friluftsliv.   Formålet med heftet er at barn og unge skal få m [...]

Friluftslivets idékatalog

Danmark: Friluftslivets idékatalog - 125 forslag fra ni netværk: Naturstyrelsen i det danske Miljøministeriet har laget et flott idéhefte for de som er opptatt av friluftslivsaktivitet lokalt. Dette bør også kunne gi gode idéer til tiltak for norske forhold.   Idéene kommer fra ni ulike nettver [...]

print