Andre publikasjoner2017-05-19T08:59:41+02:00

PUBLIKASJONER

Her deler vi ulike publikasjoner som er viktig eller nyttig å kjenne til for alle som er opptatt av friluftsliv.

Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet

Helsedirektoratets innspill til departementets (HOD) videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen dokumenterer omfattende samfunnsøkonomiske gevinster ved å satse på fysisk aktivitet. Helsedirektoratet la i februar 2014 fram et kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet. [...]

Evaluering Friluftslivets År 2005

Odd Inge Vistad, Aud Tennøy, Hanne Svarstad og Oddgeir Andersen, 2006. Evaluering av Friluftslivets År 2005. NINA Rapport 170. NINA Rapport 170 Evaluering av Friluftslivets 2005 [...]

Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv

Fjørtoft, Ingunn og Reiten, Tone 2003. Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv. En kunnskapsoversikt. HiT skrift 10-2003.  Rapporten kan enten bestilles fra Norsk Frilufttsliv for kr 50 (+ porto) eller lastes ned: HiT skrift 10-2003 Foto: Tania Bækkevold, Biofoto [...]

print