Andre publikasjoner2017-05-19T08:59:41+01:00

PUBLIKASJONER

Her deler vi ulike publikasjoner som er viktig eller nyttig å kjenne til for alle som er opptatt av friluftsliv.

Friluftsliv i Norge anno 2014

Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer: En ny, viktig rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) avdekker status for friluftslivet i Norge, og endringer som har skjedd siden 2001. Rapporten gir føringer for ny stortingsmelding om friluftsliv. Den bør leses og debatteres av [...]

Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet

Helsedirektoratets innspill til departementets (HOD) videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen dokumenterer omfattende samfunnsøkonomiske gevinster ved å satse på fysisk aktivitet. Helsedirektoratet la i februar 2014 fram et kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet. [...]

Evaluering Friluftslivets År 2005

Odd Inge Vistad, Aud Tennøy, Hanne Svarstad og Oddgeir Andersen, 2006. Evaluering av Friluftslivets År 2005. NINA Rapport 170. NINA Rapport 170 Evaluering av Friluftslivets 2005 [...]

print