Arealplanlegging2018-08-21T13:07:39+02:00
  • AREALPLANLEGGING

    Natur er en grunnleggende forutsetning for utøvelse av friluftsliv. Å bevare verdifull natur og forvalte den på en bærekraftig måte er derfor en naturlig del av friluftslivet. Den viktigste reglene om arealplanlegging finner vi i plan- og bygningsloven, og de viktigste bestemmelsene om vern av spesielle naturområder og naturforekomster finner vi i naturvernloven.

    >LES MER

SISTE NYHETSSAKER OM AREALPLANLEGGING

Dagens praksis truer norsk natur

En ny rapport fra Riksrevisjonen viser at regjeringens praksis i innsigelsessaker går på bekostning av naturen. – Nå trengs det en endring, mener Norsk Friluftsliv.

Historisk møte mellom to 30-åringer

Norsk Friluftsliv hadde nylig sitt første møte Sametinget. Målet var å identifisere felles saker av interesse, og legge et grunnlag for samarbeid i tiden framover.

«Kortreist» friluftsliv prioriteres ikke

Den lokale turveien er det viktigste og billigste «idrettsanlegget», og det som har størst potensial for å aktivisere en inaktiv befolkning. Likevel taper slike anlegg gjennomgående kampen om kroner og arealer.

ANDRE NYHETSSAKER

print