2016 har på ingen måte vært friluftslivets «hvileår» etter den store friluftsfesten med Friluftslivets år i 2015 (FÅ15). Organisasjonene har fortsatt sitt høye aktivitetsnivå. Bevisstheten om friluftslivets betydning har blitt større, både nasjonalt, og særlig regionalt. Flere av de gode tiltakene som ble startet opp i forbindelse med Friluftslivets år er blitt videreført.

Les hele Norsk Friluftslivs årsberetning for 2016 her.

print