2015 vil gå inn i historien som året hvor friluftslivet ble satt på dagsorden, både politisk og for store deler av befolkningen. Et stort antall medieoppslag og ikke minst sosiale medier bevisstgjorde brede grupper om at det var Friluftslivets år – og svært mange økte sin aktivitet i naturen.

Årsberetning 2015 (pdf)

print