Hvert år legger styret i Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets Fellesorganisasjon, FRIFO) fram en årsberetning som blir godkjent av årsmøtet i mai. Her finner du årsberetninger fra Norsk Friluftsliv i tidsrommet  2005 til og med 2015.

Årsberetning 2005

Årsberetning 2006

Årsberetning 2007

Årsberetning 2008

Årsberetning 2009

Årsberetning 2010

Årsberetning 2011

Årsberetning 2012

Årsberetning 2013

Årsberetning 2014

Årsberetning 2015

print