Årsberetninger 2017-05-19T08:59:41+00:00

ÅRSBERETNINGER

Hvert år legger styret i Norsk Friluftsliv fram en årsberetning som blir godkjent av årsmøtet i mai.

 

Årsberetning 2016

2016 har på ingen måte vært friluftslivets «hvileår» etter den store friluftsfesten med Friluftslivets år i 2015 (FÅ15). Organisasjonene har fortsatt sitt høye aktivitetsnivå. Bevisstheten om frilufts [...]

Årsberetning for 2015

2015 vil gå inn i historien som året hvor friluftslivet ble satt på dagsorden, både politisk og for store deler av befolkningen. Et stort antall medieoppslag og ikke minst sosiale medier bevisstgjorde [...]

Årsberetninger 2005-2015

Hvert år legger styret i Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets Fellesorganisasjon, FRIFO) fram en årsberetning som blir godkjent av årsmøtet i mai. Her finner du årsberetninger fra Norsk Friluft [...]

http://www.norskfriluftsliv.no/friluftslivets-uke/
Skriv ut denne siden