Årsmøtet2017-05-19T08:59:42+02:00

ÅRSMØTET

Årsmøtet er den øverste myndighet i Norsk Friluftsliv og ledes av en valgt ordfører. Ordinært årsmøte holdes hvert år i mai. Årsmøtet er sammensatt av representanter for medlemsorganisasjonene.

 

 

Årsmøtet 2019

Norsk Friluftsliv ønsker velkommen til årsmøte torsdag 9. mai på Salt i Oslo.

Årsmøtet 2018

Norsk Friluftsliv sitt årsmøte avholdes på Litteraturhuset i Oslo torsdag 3. mai. 

Årsmøtet 2017

Norsk Friluftslivs årsmøte holdes hos Røde Kors i Hausmannsgate 7 torsdag 11. mai. Saksdokumenter: Sakspapirer årsmøteÅrsregnskap Norsk Friluftsliv 20 [...]

print