Her er styret i Norsk Friluftsliv sin årsrapport for 2017. Hele rapporten kan leses og lastes ned her. 

2017 var andre året i langtidsplanperioden 2016-2019. Våre hovedmål i perioden er å styrke medlemsorganisasjonenes arbeid gjennom myndighetskontakt; fremme felles politiske og økonomiske krav samt fremskaffe relevant kunnskapsgrunnlag og kanalisere ressurser til organisasjonene. Vi skulle også bedre koordinere vårt kommunikasjonsarbeid med organisasjonenes eget arbeid.

2017 ble i så måte et godt skritt i retning av å oppfylle målene. Gjennom en rekke samarbeidsmøter har planer og tiltak blitt koordinert med organisasjonene. Samtidig har organisasjonenes egenart som frivillige og medlemsbaserte friluftslivsorganisasjoner blitt sterkere profilert. 

Hele årsrapporten kan du laste ned og lese her!

 

print