311Levent

Hjem/Levent Ultanur

About Levent Ultanur

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Levent Ultanur has created 9 blog entries.

ALLEMANNSRETTEN

2017-10-17T16:29:06+02:00mandag, desember 8, 2014|

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv - og gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier. NORSK FRILUFTSLIV vil styrke allemannsretten og sikre allmennhetens frie tilgang til naturen.

>Les mer

MOTORFERDSEL

2017-05-19T09:01:30+02:00fredag, september 26, 2014|

Naturen er den viktigste arenaen for utøvelse av friluftsliv og gode opplevelser, rekreasjon og fysisk aktivitet. Dette utøves i samarbeid med de som lever av naturgrunnlaget. For mange er også naturen en viktig kilde for stillhet. Naturen er leveområder for flora og fauna, også sårbare arter som trenger særlige hensyn fra alle som bruker naturen. Det er nødvendig med rammer for motorisert ferdsel i natur som ivaretar disse hensynene.

>Les mer