Norsk Friluftsliv har sammen med flere andre organisasjoner sendt brev til den nye Klima- og miljøvernministeren angående det akutte behovet for økte ressurser til norsk vannforvaltning.

 

I brevet pekes det på at selve grunntanken om en kunnskapsbasert forvaltning faller så lenge det ikke er penger til kartlegging, overvåking og analyse.

 

Les brevet her

print