Norsk Friluftslivs 30 års-jubileum markeres med årets friskeste konferanse om friluftsliv og folkehelse 9. mai på Salt i Oslo.

I 30 år har Norsk Friluftsliv påvirket at den nasjonale politikken skal legge til rette for mer friluftsliv og fysisk aktivitet. 5. april legger regjeringen frem en ny stortingsmelding om folkehelse. Vi er spente på hvilken rolle regjeringen ønsker at friluftslivet skal ha fremover.

Vi har invitert en rekke kompetente personer til å kommentere meldingen, og gi gode eksempler på hvordan de arbeider for å få fokus på friluftslivet lokalt. Vi avslutter med debatt der vi utfordrer stortingspartiene på hvordan de vil løse folkehelseutfordringene.

Dagen sprites opp med varm badstue og mulighet for et vårlig bad i Oslofjorden.

Velkommen til årets friskeste konferanse!

Tid: 11-15.30
Sted: Langhuset på SALT, Langkaia 1, Oslo

Meld deg på konferansen her. 

NB! Deltakelse er gratis, men ved påmelding uten oppmøte, vil det i ettertid faktureres 200 kroner for lunsj.

 

Program for konferansen

11.00 – 11.15 Åpning ved Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv

11.15 – 11.45 Høydepunkter fra den nye stortingsmeldingen om folkehelse, ved Bodil Blaker, leder av sekretariatet for folkehelsemeldingen i Helse- og omsorgsdepartementet. Mulighet for spørsmål underveis.

11.45 – 12.45 Lunsj med mulighet for badstue/bad. HUSK håndkle og badetøy!

12.45 – 14.15 Hvordan prioriteres friluftslivet i kommunene, og hvordan samarbeides det med frivillige organisasjoner?

      12.45 – 13.05 Samskaping, det nye buzz-ordet – er dette noe for frivilligheten? ved Anne Romsaas, seniorrådgiver i              KS Forskning, innovasjon og digitalisering.

      13.05 – 13.25 Hvordan arbeider nye Asker kommune for å styrke medvirkningen fra frivillige organisasjoner, ved                  Kristin Marie Felde, direktør for medborgerskap i nye Asker kommune.

      13.35 – 14.00 Gode eksempler fra friluftslivsorganisasjonene

14.00 – 14.10 Benstrekk.

14.10 – 14.30 Vi varmer opp til til politisk debatt med kommentarer til stortingsmeldingen, ved Ole Petter Hjelle (lege og forfatter av boken Sterk hjerne med aktiv kropp) og Lasse Heimdal (generalsekretær i Norsk Friluftsliv).

14.30 – 15.30 Debatt ved Stortingets helse- og omsorgskomité: Hvordan vil partiene løse dagens                   folkehelseutfordringer? Deltakere (foreløpig liste): Kjersti Toppe (Sp), Erlend larsen (H), Elise Bjørnebekk Waagen (Ap), Bård Hoksrud (FrP), Berit Mortensen, (Rødt).

Invitasjon med program til konferansen finner du også her. 

Skriv ut denne siden