Her er oversikten over tiltak som har fått sentrale midler i forbindelse med Friluftslivets år 2015, og som står i fare for å bli redusert eller stanset når 2015 er over.

Foto: Friluftsskolen, Stavanger

print