Motorferdsel

/Motorferdsel

Snøskuterforsøkene er udemokratiske

2017-10-18T15:26:05+02:00onsdag, desember 4, 2013|

FRIFO, sportsbransjen og en rekke andre organisasjoner krever at forsøksprosjektet med snøskuterkjøring i utmark stoppes, og at det startes en reell demokratisk prosess rundt ordningene for motorferdsel i utmark.

Ikke svenske tilstander med snøscooter

2017-10-18T14:48:54+02:00onsdag, oktober 23, 2013|

Regjeringen vil ha lokal forvaltning av motorferdsel, men samtidig vil vi ha på plass et strengt nasjonalt regelverk som ivaretar friluftslivets og naturens interesser. Det skal ikke bli svenske tilstander i Norge.

Ufornuftig med lovendring

2017-10-18T15:29:30+02:00søndag, september 8, 2013|

DNT og Norsk Friluftsliv mener det er underlig av Høyre å be om en evaluering av erfaringene fra rekreasjonsløyper i syv kommuner, og samtidig varsle at de vil endre loven - FØR resultatene fra evalueringen er klare.

Ber om restriktiv forskrift

2017-10-18T14:27:44+02:00fredag, april 19, 2013|

Stillhet og naturens egne lyder er en viktig kvalitet i naturen som gjør at mange oppsøker sjøen. Jo tettere vi bor, jo viktigere er det å bevare områder med disse kvalitetene.

Opprop om motorferdsel

2017-10-18T15:35:00+02:00fredag, mars 8, 2013|

Friluftslivets fellesorganisasjon og fire andre tunge aktører innen frilufts-Norge går i bresjen for et opprop om motorisert ferdsel i utmark.